Cronologie arădeană – 16 februarie

             1919 – S-a născut în Roit (Bihor), dr. Gheorghe Liţiu (1919-2005), preot, istoric, specialist în istoria bisericii ortodoxe române, autor a numeroase cărţi, studii, articole şi recenzii  publicate în reviste de specialitate. A fost preot în parohia Arad-Şega (1941-1949), activând şi în învăţământ ca profesor la Academia Teologică arădeană şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea. Numeroasele studii de istorie bisericească, publicate de Gheorghe Liţiu, mai ales cele referitoare la trecutul Episcopiei Aradului, se constituie azi, într-un reper bibliografic solid, pentru cei ce doresc să aprofundeze această temă.

1906 – S-a născut în Arad, Tiberiu Popovici (1906-1975), matematician, membru al Academiei Române. Ca profesor, sef de catedră la Universitatea din Cluj şi cercetător în domeniul matematicii superioare, şi-a legat numele de formulele fundamentale ale  calculului diferenţelor divizate şi generalizarea unor formule clasice de integrare numerică, lucrări dificile de înţeles pentru nespecialişti, dar de mare interes în ştiinţele matematice. În şcoala clujană de matematică întemeiată şi condusă de Tiberiu Popovici, timp de mai multe decenii, s-au format numeroase generaţii de profesori, dintre care, nu puţini, sunt cei care au reuşit să păşească pe treptele înaltei consacrări ştiinţifice internaţionale.

1934 – A murit Ştefan Cicio-Pop (n. 1865 Șigău – Cluj), avocat, om politic, preşedinte al Partidului Naţional Român, organizatorul primei armate române din Transilvania, Banat şi Crişana.  Guvernul român, în semn de înaltă preţuire i-a organizat la Arad, Funeralii Naţionale iar Camera Deputaţilor i-a consacrat o şedinţă de doliu. Slujba de înmormântare a fost oficiată de episcopul greco-catolic Niculescu al Lugojului în fruntea unui sobor de 17 preoţi. Un impresionant cortegiu funerar de peste 50.000 de persoane, printre care se aflau Primul ministru Gheorghe Tătărăscu, generalul Ilasievici din partea Casei Regale, politicienii Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Ioan Suciu, Sever Bocu şi mulţi alţii, au însoţit afetul de tun ce purta sicriul defunctului Ştefan Cicio-Pop de la Palatul Cultural până la cimitirul Eternitatea unde a avut loc înhumarea, în cripta familiei.

Cripta Familiei Ștefan Cicio – Pop din Cimitirul Eternitatea (1977)

1937 – Conform unui ordin aprobator al Ministerului de Interne, Prefectul Aradului dr. Groza a luat în patronaj organizarea de către Legiunea de jandarmi, pe întreg teritoriul rural al județului, a serbărilor dansante, în scopul obținerii fondurilor necesare ridicării unui sanatoriu, unde jandarmii de orice grad să-și poată căuta sănătatea zdruncinată din cauza greului serviciu ce-l îndeplinesc.

1934 – S-a născut la Vărzăreşti (Lăpuşna), Vitalie Munteanu, scriitor  domiciliat în Sebiş.

Carte pentru copii semnată de Vitalie Munteanu

1937 – Deoarece în mai multe parohii s-au iscat cu prilejul înmormântărilor, cazuri de neînțelegere între autorități și preoți, pentru faptul că cei aparținători altor culte nu au cimitir, iar preoții împreună cu consiliile parohiale refuză să-i înmormânteze în același loc cu ortodocșii, Ministerul de Interne, a dispus prefecturilor, ca în comunele unde se întâmplă asemenea situații să fie înființate cimitire aparte.

1941 – A fost publicat în Buletinul Oficial al Județului Arad Decretul-Lege pentru reprimarea faptelor care pun în primejdie existența și interesele statului. Prin acest act normativ au fost prevăzute infracțiunile și sancțiunile  pentru care făptuitorii se pedepseau cu moartea, munca silnică pe viață sau pe o durată de 10 – 25 ani. Un capitol aparte a fost destinat măsurilor disciplinare aplicat funcționarilor de stat, studenților, elevilor, cadrelor didactice și membrilor clerului.

.1947 – S-a născut la Cicir, Eugen D. Pădurean, istoric-arheolog, autor a numeroase studii de istorie veche din părţile Aradului. Adresăm tradiționala urare La Mulți Ani!

Tânărul profesor Eugen D. Pădureanu (1975)

Istoricul Eugen D. Pădurean (2020)

       

Prima publicare: 2020-02-16 @ 05:12