Cronologie arădeană -16 iunie

1755 – Episcopul Aradului – Sinesie Jivanovici a sfinţit biserica din Apateu cu hramul Pogorârea Sfântului Duh.  A fost demolată după 1911, fiind construit impunătorul lăcaş de cult ortodox actual.

1894 – În urma Mişcării Memorandiste, a fost interzisă printr-o ordonanță guvernamentală semnată de K. Hieronymi, ministrul de interne al Ungariei,  activitatea Partidul Naţional Român. 

1935 – Organizaţia turistică arădeană, numită Căminul Turiştilot Arădani a inaugurat Cabana din Căsoaia din Munţii Zărandului. Evenimentul a fost viu comentat de presa arădeană, fiind  emisă cu acest prilej şi o insignă care înfăţişează  imaginaea cochetei clădiri de atunci.. Construcţia de tip Fachwech (în paiantă), desfăşurată pe o suprafaţă construită de 185 metri pătraţi se caracteriza prin arhitectura specific montană, realizată printr-un schelet portant din lemn, umplut cu pământ sub formă de ceamur, chirpici, piatră, cărămidă arsă şi diverse alte materiale.. Spaţiul din jurul pavilionului a fost ordonat prin plantarea unor puieţi de conifere, livadă cu pomi fructiferi, piscină în aer liber, locuri de joacă şi promenadă etc.

Lucrări de construcții la cabana Căsoaia

Cabana Căsoaia, inaugurată în 1935

1943 – S-a născut la Mocirla – Lunca Teuzului (judeţul Arad), dr. Ioan Godea (1943- 2014), cadru didactic, cercetător ştiinţific, autor al unor importante lucrări monografice de istorie şi etnografie.

Ioan Godea (1943 – 2014)

1956 – S-a născut la Sâmbăteni-Păuliş, Petru Stoicu, profesor, sculptor laureat al Premiului Amfitetru Bucureşti (1982), autor a numeroase lucrări monumentale. Artist discret şi temerar, Petru Stoicu a folosit cu dezinvoltură elemente din mitologia românească. Sculptura lui devenită semn, este plină de înţelesuri străvechi, într-o viziune şi tratare plastică modernă. Este un modelator sensibil al marilor suprafeţe agitate, în care volumele sunt scutite de povara detaliului. Este autorul  reliefului Tripticul artelor din holul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad (1986), a busturilor: Dimitrie Ţichindeal (1988),  Ştefan Cicio-Pop (1992), Vasile Goldiş (1993), Sever Bocu, a monumentului Altarul Eroilor din comuna Vârfurile (judeţul Arad), alături de numeroase plăci comemorative şi reliefuri. Familiarizarea cu legile specifice demersului sculptural, au ca suport, exerciţiul constant în câmpul gestului său creativ, plin de nerv şi fantezie.

Sculptorul Petru Stoicu, Căsoaia, 1982