Cronologie arădeană – 17 martie

1889 – A avut loc în Arad, primul concert al unei orchestre de coarde.

1848 – La Arad au avut loc primele acțiuni revoluționare maghiare. În piața principală a orașului, plină de oameni, tânărul Jankai Joszef, a răspândit manifeste cu cele 12 puncte ale dorințelor națiunii maghiare. Seara pectacolul Don Cezar de Bazan programat la Teatrul municipal a fost perturbat de o demonstrație anti-austriacă inițiată de același Jankai Joszef, instalat în fruntea tineretului maghiar.

1914 – A murit la Timișoara pictorul bisericesc Ioan Zaicu (n. 1868, Fizeș – Caraș Severin). Încurajat de învăţătorul Martin Ţapu din Fizeş, Ioan Zaicu a învăţat pictura ca ucenic al zugravului Filip Matei din Bocşa. Recomandat de Coriolan Brediceanu, în perioada 1892-1894, a urmat cursurile Academiei de Arte Frumoase din Viena ca bursier al Fundaţiei Gojdu. În 1911, s-a stabilit la Timişoara, unde a rămas până la sfârşitul vieţii. A executat pictură de şevalet şi monumentală, în biserici din Banat, Crişana, Arad, Ungaria. În judeţul Arad, a pictat Catedrala Veche și bisericile ortodoxe din: Nâdlac, Şiclău, Secusigiu, Vărșand.

Iconostasul Bisericii Ortodoxe Române din Nădlac

1937 – Ministerului Finanțelor, a atras atenția prefecturilor să intensifice controlul organelor din subordine, referitor la situațiile în care se tulbură libera concurență în licitațiile autorităților publice, delictul fiind pedepsit cu închisoare corecțională de la 2 luni la un an și amendă.

1946 – A fost publicat Decretul – Lege privind înfiinţarea Organizaţiei Sportului Popular (OSP), instituţie, cu personalitate juridică, singurul organ investit prin lege pentru conducerea şi controlul din punct de vedere sportiv, educativ, tehnic, administrativ, financiar al resorturilor sindical, universitar, şcolar, militar, rural şi federaţiilor sportive ale cluburilor, asociaţiilor şi grupărilor de orice fel. La Arad, secretar al Organizaţiei locale a fost numit I. Voitovici, vice-preşedinte executiv dr. Aurel Botiş.

1947 – Un articol simptomatic a apărut în ziarul local Patriotul. Sub titlul Cozile, se releva un fenomen generalizat, cu impact cotidian: “În Uniunea Sovietică ca şi în alte ţări, cozile, oricare ar fi cauza lor, reprezintă o dovadă de disciplină şi de conştiinţă cetăţenească. Prin urmare – se menţiona în articolul respectiv – este nevoie ca şi la noi să fie deprinsă disciplina cozilor, iar exemplul îl pot da comuniştii şi toţi muncitorii organizaţi”.

1974 – Corul mixt din Buteni, condus de dirijorul Paul Paradenco-Adameşti, a concertat pe scena Operei din Cluj-Napoca. Tradiţia corală din Buteni, amintită încă din 1881, a mers pe un drum ascendent, obţinând sub comanda unor dirijori talentaţi, printre care se numără şi maestrul Marin Constantin, înalte performanţe. Slujbele religioase, serbările şcolare şi naţionale, concertele balurile, conferinţele şi alte manifestări elevate, se desfăşurau şi cu prezenţa corului. Noianul de premii obţinute după 1949 la Arad, Bucureşti, Oradea, Suceava, Lugoj, Deva, Reşiţa, turneele din Ungaria, Serbia, concertele de la teviziune îi conferă statutul de formaţie artistică naţională.

Corul centenar mixt din Buteni în concert (1981)

Coriste din Buteni (1981)