Cronologie arădeană – 18 martie

1926 – Inocențiu Langa, profesor la Liceul Moise Nicoară din Arad, a solicitat primăriei aprobarea pentru înfiinţarea revistei școlare Laboremus publicație a elevilor, care și-a sistat apariția la 3 mai 1927

Liceul Moise Nicoară

1937 A fost publicat Ordinul Ministerului Cultelor și Artelor prin care se interzicea începerea lucrărilor pentru orice fel de monumente publice fără aprobarea comisiei de specialitate din București, înființată în acest scop. Se mai menționa faptul că asemenea construcții nu pot fi executate decât de către artiști-sculptori sau arhitecți diplomați calificați, cu reputație bine stabilită, recunuscută de Societățile profesionale respective.

1949 S-a născut la Timişoara, Ondrej Stefanko (m. Nădlac, 2008), poet, prozator, eseist, istoric şi critic literar, traducător, directorul editurii Ivan Krasko din Nădlac, membru al Uniunii Scriitorilor. Prin sfera largă pe care a cuprins-o în domeniul literar, este socotit ca fiind omul provideţial al culturii comunităţii slovace moderne din pusta arădeană. Activitatea sa a creat o literatură solidă care a aruncat nenumărate punţi spre dialogul cultural. Cărturar dublat de un spirit lucid, cu temperament dinamic şi farmec monden, Ondrej Ștefanko a creat un nucleu de creaţie unic numit fenomenul litera nădlăcan, cu o forţă de expresie deosebită.