Cronologie arădeană – 19 decembrie

1948 – Pentru limitarea poziţiilor economice dominante deţinute de exploatatori, Comandantul Legiunii de Jandarmi din judeţul Arad a solicitat structurilor din subordine întocmirea la nivelul fiecărei localităţi a unor tabele nominale cu umătoarele categorii de locuitori: moşieri, foşti moşieri expropriaţi, proprietari de ferme model, mari comercianţi, speculanţi, mari bogătaşi rentieri, capitalişti, industriaşi sau foşti industriaşi, mari proprietari de case sau blocuri şi mari proprietari de vite sau oi. Tabelele mai trebuiau să-i cuprindă pe toţi acei care posedau o situaţie materială excepţională, ale căror venituri erau produse de moşii cu instalaţii şi inventar agricol, ferme, vii, etc. În această categorie mai intrau negustorii cu câştiguri mari, speculanţii, notarii, care prin activitatea lor realizau beneficii importante, precum şi toţi aceea care erau cunoscuţi că duceau o viaţă îmbelşugată indiferent din ce surse de venituri sau acei care posedă rezerve de avuţii sub orice formă. Desigur, asemenea liste, întocmite după criterii imprecise, lăsau loc abuzurilor, cu urmări catastrofale pentru unele familii.