Cronologie arădeană – 19 ianuarie

1795 – Oraşul Buttyun (Buteni) din Comitatul Arad, a primit dreptul de a organiza patru târguri anuale şi pieţe săptămânale

1878 – Ziarul Munkas Heti Kronika, a relatat despre adunarea publică muncitorească ținută în localul berăriei văduvei Ana Bauer din Arad, în scopul constituirii Asociației Generale Muncitorești, affiliate la Internaționala I-a, condusă de Marx și Engels.

1904 În Semlac, scria cotidianul Tribuna, „agitația este în ajun de a izbucni. În vremea din urmă nemulțumirea crește mereu, de când autoritățile refuză parcelarea și arendarea pământurilor din proprietatea fundațiilor publice. La aceasta s-a mai adăugat și excesul de zel al domnilor jandarmi care se cred în drept să pătrundă în locuințele personale ale oamenilor, pentru a împiedeca și spiona sfătuirile lor tainice, confiscându-le cu această ocazie și banii adunați pe altarul social-democrației. Acestea produc atâta amărăciune în popor încât autoritățile au luat măsuri pentru a sufoca la moment eventualele dezordini ce s-ar putea naște“.

1941 – Din ordinul prefectului dr. I. Ionescu au fost transmise către pretori și primării, noi instrucțiuni privind combaterea și profilaxia tifosului exantematic, insistându-se asupra înăspririi măsurilor pentru „interzicerea vagabondajului țiganilor nomazi care  constituie unul din factorii de răspândire a acestei epidemii“

1989 – A apărut cu preţul de 50 de bani, nr. 1 din Viaţa Literar- Artistică, supliment al ziarului Flacăra Roşie. Cele patru pagini au fost realirate de Cenaclul din Arad al Uniunii Scriitorilor, colectivul de redactare fiind alcătuit din: Florin Bănescu (redactor responsabil), Vasile Dan, Cornel Marandiuc, Ovidiu Pecican, Alexandru Ruja, Gheorghe Schwartz, Emil Şimăndan, Dumitru Toma, Horia Ungureanu, Lucian Cociuba (prezentarea grafică).