Cronologie arădeană – 19 octombrie

1887 – Învăţătorii din Sântana, sub conducerea lui Franz Kreitler, s-au prezentat la revizorul şcolar Varjassy Arpad raportând că, pe propria răspundere au încetat cursurile deoarece primăria nu le achită salariile de mai multe luni de zile, motiv pentru care ei sunt înfundaţi în datorii până peste cap.

1907 – Referitor la greva de o zi desfăşurată în luna august, ziarul România muncitoare, relata faptul că: „zbirul libertăţilor individuale căpitanul Berecz Ferencz, care vândut fiind statului trăieşte numai din minciuni, a scris în raportul său, compus acasă, că grevistul Szilagyi ar fi pronunţat cuvintele: domnii nu numai de la putere, dar şi din ţară ar trebui să fie aruncaţi”, iar lui Varga i-a inventat cuvintele: „guvernul acesta este duşmanul şi călăul poporului“. Toate acestea sunt minciuni pentru care, primul a fost condamnat la şase luni de temniţă şi 100 coroane amendă, iar cel de al doilea a suferit o condamnare de un an. Ceea ce vedem din aceste două condamnări, continua ziarul, „este faptul că justiţia burgheză e aceeaşi peste tot, când e vorba să fie aplicată proletariatului“.

1925 – Prefectura judeţului Arad, a dat dispoziţii organelor subalterne, să-i supravegheze îndeaproape să-i aresteze şi să-i defere justiţiei pe acei indivizi care cutreieră instituţiile, localurile publice şi comerciale, cu liste de subscripţie, fără nicio autorizare cerând milă în numele unor colecte publice.

1944 – În organizarea PCR, PSD, FUM şi Uniunea Patrioţilor, pe stadionul Gloria din Arad, peste 10.000 de oameni au manifestat pentru un guvern FND condus de dr. Petru Groza. Cei prezenţi au adoptat o Moţiune-Chemare, pentru: „formarea unui comitet al forţelor democratice la care să poată adera orice partid, organizaţie sau grupare democratică; lupta pentru dezrobirea Ardealului, purificarea de hitlerişti, hortişti, antonescişti, legionari, profitori şi criminali de război a aparatului de stat, armatei, vieţii economice, presei; lupta împotriva sabotajului, speculei şi pentru satisfacerea revendicărilor muncitorilor şi ţăranilor, a păturilor nevoiaşe; Îndeplinirea clauzelor armistiţiului; Lupta împotriva fasciştilor, falşilor democraţi, provocatori, care vor să spargă unitatea de luptă a poporului” şi altele.

În marşul care a urmat prin centrul oraşului, s-a scandat împotriva prefectului, guvernului, siguranţei statului. Pe strada Mihai Eminescu, în faţa ziarelor Credinţa şi Tribuna Română, s-a manifestat împotriva presei fasciste, cerându-se desfiinţarea acesteia. O delegaţie UTC, a predat festiv, comandamentului sovietic de pe strada Greceanu, un drapel de Comsomol, furat de armata română în URSS.