Cronologie arădeană – 2 aprilie

1922 – La Liceul Moise Nicoară a avut loc prima ședință de constituire a Comitetului Şcolar.

1947 – Comandamentul unic pentru agricultură din cadrul Primăriei, a publicat în ziarul local Patriotul, Ordonanţa pentru realizarea planului de însămânţări. Se prevedea că terenurile care rămâneau neînsămânţate, până la 25 aprilie, vor fi considerate, fără stăpân şi vor fi imediat arendate prin licitaţie. Deţinătorii de tractoare, erau obligaţi ca în termenul fixat de camera agricolă, să are cel puţin 100 ha (cu 5 pluguri, brazde), 70 ha (cu 3 brazde), 50 ha (cu 2 brazde), iar deţinătorii de vite – 12 ha cu o pereche de cai sau boi. Terenurile mici, care nu pot fi arate vor fi săpate pentru legume. Sancţiunile prevăzute pentru neîndeplinirea Ordonanţei cuprindeau pedepse cu închisoarea de la 2 luni la 5 ani.

1948 – A fost publicată de Primăria Aradului, o nouă Ordonanţă pentru reglementarea desfacerii în pieţe a produselor animale şi vegetale. Printre altele se prevedea, obligaţia comercianţilor de a purta pe piept o insignă din metal, după modelul întocmit de primărie şi de a elibera la vânzare, bonuri, respectiv facturi cu numele şi adresa cumpărătorului.

1948 – Primăria Municipiului Arad a stabilit prin Ordonanţa primarului Ioan Pălincaş, raţiile la consumul de pâine şi mălai şi zilelele de distribuire a acestora, exclusiv pe bază de bonuri din cartelă, în cantităţi zilnice de: 700 g pentru munci subterane şi angajaţii armatei române, 500 g pentru munci grele, 350 g pentru muncitori obişnuiţi şi funcţionari, 250 g. pentru membrii familiilor salariaţilor, elevi, pensionari.

1936 – În ziarul arădean Știrea a fost publicată evoluția componenței etnice și a străinilor salariați ai Uzinelor de Vagoane Astra, în perioada 1926-1935.