Cronologie arădeană -2 iunie

1938 – A fost ales membru al Academiei Române, Sabin Manuilă (1894-1964), organizatorul Institutului Central de Statistică, originar din Sâmbăteni. Deşi era de profesie medic, s-a impus ca şi conducător în domeniul statisticii, fiind organizator al recensământului general al României din 1930 şi 1941. A desfăşurat o susţinută activitate de editor şi publicist, mai cunoscute fiind lucrările: “Anuarul mişcării populaţiei României”, “Anuarul statistic al României”, “Buletinul demografic al României” şi multe altele. În 1948, a emigrat în SUA, unde s-a evidenţiat mai ales prin activitatea ştiinţifică pe care a continuat-o cu succes.


Sabin Manuilă (desen de Elena Cercel)

1945 – A fost supus aprobării Regelui Mihai, Decretul – Lege, pentru adaptarea industriei de război la producţia de pace, Ministerul Muncii fiind împuternicit ca prin comitete special instituite, să-i plaseze în alte intreprinderi pe salariaţii indisponibilizați în urma reducerii sau încetării activităţii unor stabilimente industriale ale armatei şi a intreprinderilor particulare de armament, muniţii şi alte materiale de război.

1904 – Ziarul arădean Tribuna relata despre vizita lui Ion Kalinderu (1840-1913) la Arad însoțit de o suită de funcționari de la Domeniile Coroanei României, După ce a participat la serviciul divin de la catedrală și s-a întâlnit cu Ioan I Papp episcopul Aradului înaltul demnitar român a vizitat domeniul contelui Zselenszky, a prințului Sulkovsky din Pâncota și Pepiniera statului din oraș. Ziarul remarca cu admirație cum d-l Kalinderu, magistrat, silvicultor și publicist, român, încărcat de funcții și onoruri: președinte al Academiei române, consilier al regelui Carol I, administrator al Domeniilor Coroanei, Consilier la Curtea de Casație etc, știe să armonizeze poziția sa cu lucrul greu, fizic ce-l săvârșește prin grajdurile și magazinele ce le vizitează, fără să-i știrbească din activitatea sa academică și justițiară. Peste tot a fost condus de Romulus Ciorogaru, directorul Seminarului ortodox român.

Ion Kalinderu (1840 – 1913)

1973 – A intrat în funcţiune Fabrica de feronerie din subordinea Intreprinderii de Articole Metalice pentru Mobile şi Binale (IAMBA), o construcţie monobloc cu o suprafaţă de 10.000 mp (1 ha), ridicată pe Calea Şase Vânători de Şantierul 6 al Trustului de Construcţii Industriale din Timişoara. Utilată cu maşini unelte adecvate (prese, strunguri automate, maşini de găurit şi de injectat mase plastice, intreprinderea condusă de Petru Hențiu a început să confecţioneze broaşte demontabile, mânere, balamale, etc în valoare de 50 milioane lei anual.