Cronologie arădeană – 20 aprilie

1872 – A fost înfiinţată Reuniunea Învăţătorilor Români din Dieceza Aradului, a cărei scop, înscris în statute, era printre altele: înaintarea învăţământului în general şi promovarea culturii poporului român, extinderea mijloacelor literare ştiinţifico-pedagogice, îmbunătăţirea stării materiale a învăţătorilor. Preşedintele adunării generale a învăţătorilor din regiune, a fost ales Vincenţiu Babeş (1821 – 1907), profesor, avocat, ziarist şi om politic, cunoscut prin activitatea didactică depusă la Preparandia arădeană, cât şi prin măsurile luate în vremea cât a fost director şcolar. Un rol hotărâtor l-a avut şi învăţătorul Ion Tuducescu, cunoscut pentru activitatea sa în districtul Lipova.

Vincențiu Babeș (1821 – 1907)

1945 – Printr-o Ordonanță semnată de Gheorghe Voștinar prefectul județului Arad, au fost rechiziționate și puse la dispoziția Comisiei județene de mobilizare agricolă, toate tractoarele și animalele de muncă (cai, boi, etc.), fiecare agricultor fiind obligat să-și însămânțeze întreaga proprietate arabilă ce o posedă corespunzător planului de cultură.

1947 – Cu prilejul deplasării în Ungaria, pentru a susține meciul cu Ujpest Budapesta , fondată în 1885 sub numele Ujpesti Torna Egylet campioana Ungariei, echipa de fotbal ITA a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Sovietici și la Monumentul Eroului Necunoscut.

1949 – Au fost publicate modalitățile de contractare a lucrărilor agricole efectuate prin Stațiunile de Mașini și Tractoare (SMT) ale statului, fiind promise mari înlesniri, pentru țăranii organizați în asociații.

1949 – Societatea Anonimă de Telefoane, a comunicat Prefecturii că deoarece o parte din primăriile rurale ale județului, printre care se aflau: Șicula, Dieci, Bârsa, Nadăș, Livada, Iratoșul, Panatul Nou (Horia) și altele, nu au procurat stâlpii din stejar necesari instalării posturilor telefonice, aceste lucrări au fost amânate pentru anul următor.

1950 – Prezidiul Marii Adunări Naționale a emis decretele privind naționalizarea unei părți din findul de locuințe din mediul urban. Sub incidența legii au intrat hotelurile cu întregul lor inventar, imobilele foștilor industriași, moșieri, bancheri, mari comercianți etc, care au devenit posesia și proprietatea statului.

1946 – Într-un cadru sărbătoresc, a fost redat circulaţiei publice, podul Traian, de peste Mureş din Aradul Nou, parţial distrus în septembrie 1944, de trupele maghiare, aflate în retragere.

Podul Traian