Cronologie arădeană – 20 iulie

1933 – Prefectul judeţului Arad, dr. N. Lazăr a expediat Ministrului Muncii, dr. Ioaniţescu, o telegramă cu următorul conţinut: Muncitorii de la Fabrica de textile din Arad, în număr de 1800, sunt în grevă din cauza reducerii salariilor. stop. Direcţiunea fabricii refuză orice concesiuni faţă de reducerea anunţată. stop. Rugăm la cererea de contigentare a fabricii să puneţi condiţiuni spre a o detrmina de a face concesiuni demonstrând situaţia afirmată. stop.

Fabrica ITA

1945 – Ziarul local Patriotul, informa cititorii,  că pe suprafeţele agricole din preajma oraşului, şoarecii s-au înmulţit neobişnuit de mult. Cauza a fost explicată de specialişti, prin aceea că, în anul anterior, producţia de cereale fiind bună, datorită lipsei braţelor de muncă şi a animalelor generate de război, o parte din recoltă, secerată şi pusă în cruci pe hotar, nu a putut fi transportată la timp pentru a fi treierată şi depozitată. De asemenea miriştile nu au fost greblate, iar arăturile de vară nu s-au executat. Toamna târziu, la tot pasul se puteau întâlni o sumedenie de cuiburi ale acestor rozătoare, construite din părul ştiuleţilor de porumb.