Cronologie arădeană – 21 aprilie

1945 – In Monitorul Oficial nr 94 a fost dat publicităţii, sub semnătura Regelui Mihai şi a ministrului de justiţie Lucreţiu Pătraşcanu, textul revizuit şi înăsprit al Decretului – Lege pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării sau crime de război. În Expunerea de motive se preciza că:„ …am revenit la concepţia unitară, că atât criminalii de război cât şi cei vinovaţi de dezastrul ţării, constituie o singură categorie, care urmează să răspundă în faţa poporului.“

Lucrețiu Pătrășcanu, Ministrul Justiției 1945

1948 – A fost publicată Ordonanța semnată de prefectul Petre Belle privind prețurile muncilor agricole, după cum urmează: O zi de lucru cu brațele la munci grele (săpat, arat, însămânțat etc) – 100 lei/zi, atunci când proprietarul dă de mâncare muncitorului și 150 când nu-i dă hrană. Pentru munci ușoare (plivit, curățat de omizi, adunat rădăcini de coceni de porumb etc) 50 lei cu mâncare și 75 lei fără mâncare. Aratul cu tractorul 1000 lei/ha, iar cu vitele 1500 lei/ha. O zi de lucru la cărăușie cu căruța cu doi cai și hrana cărăușului 700 lei.

Zi de lucru cu brațele la munci grele (100 lei / zi)

Tractor Kormic 10, Aratul cu tractorul (1000 lei / zi)

Aratul cu caii 1500 lei / zi

Transport cu căruța 700/lei / zi

1993– A murit pictorul Nicolae Chirilovici (1910-1993), unul din marii colorişti ai Aradului. A început să studieze artele plastice în 1927 cu arădenii Friederich Balla și Marcel Olinescu, desăvârşindu-şi măiestria la Şcoala de Pictură din Baia Mare, sub îndrumarealui Ianos Kriszan şi Andrei Mikol. Privită în ansamblu, opera lui Nicolae Chirilovici, apare ca o sinteză remarcabilă a unor tendinţe estetice ale Şcolii de Pictură de la Baia Mare, îmbinată cu unele particularităţi ale picturii româneşti din perioasa interbelică. Inspirându-se din peisajele generoase ale Podgoriei Aradului, Lunca Mureşului şi priveliştile citadine, Nicolae Chirilovici, a redat spectacolul colorat al naturii, într-o înfăţişare proaspătă şi reconfortantă. În egală măsură a înregistrat succese, în naturile statice şi mai rar prin portrete sau compoziţii. În viziunea sa, culoarea este suverană pe întreaga suprafaţă a tabloului, obiectele fiind tratate bidimensional, ca nişte suprafeţe pictate care se succed prin faţa ochilor. Prin aceste elemente, opera pictorului arădean Nicolae Chirilovici, constituie o contibuţie valoroasă la patrimoniul cultural naţional.

Nicolae Chirilovici Autoportret (Pictură ulei, carton, 1978)

Nicolae Chirilovici Peisaj rural (Pictură, ulei pe carton,1990)