Cronologie arădeană – 21 februarie

1802 – S-a născut la Oradea Emanuil Gojdu (1802-1870), mare filantrop, creatorul în 1870, a unei fundaţiii care-i va purta numele, cu rol esenţial în formarea elitelor culturale româneşti din Transilvania, Banat şi Ungaria. Prin asigurarea, timp de aproape cinci decenii (1871 –1918), a 6.174 burse şi ajutoare pentru elevi şi studenţi, taxe de diplomă şi doctorat, alături de susţinerea materială a 1.847 tineri, Fundaţia Gojdu a reprezentat o imensă şansă pentru renaşterea spirituală a românilor din Transilvania şi Banat.

Emanuil Gojdu

1919 – A sosit la Arad, generalul francez de Gondrecourt, noul comandant militar şi guvernator al Aradului, care s-a instalat în biroul pus la dispoziţie în incinta prefecturii. Pentru a stăvili înteţirea stării conflictuale, din ordinul generalului, a fost instituită în Arad, starea de asediu, înfiinţarea Curţii Marţiale fiind activată pedeapsa cu moartea pentru orice tulburare a ordinii publice.

1919 – A fost adoptată Ordonanța, privind arenda forțată, act normativ prin care se dispunea ca în mod obligatoriu ca terenurile din moșiile statului, corporațiilor și ale unor particulari, să fie arendate celor fără pământ. Acest act a pregătit de fapt acțiunile ulterioare privind înfăptuirea Reformei Agrare.

1968 – La şedinţa comună a Comitetului Municipal Arad al PCR şi Consiliului Popular Municipal, care a avut loc în urma reorganizării teritoriale a țării în județe, a fost ales Comitetul Executiv Provizoriu, compus din 17 membri, condus de Ioan Baba  – preşedinte şi primar al Aradului, Lazăr Pădurean – prim-vicepreşedinte şi Petru Cristea – vicepreşedinte.  În municipiul Arad, cu o suprafaţă de 240 kmp. au fost incluse şi comunele suburbane: Fântânele (78,5 kmp), Livada (31,7 kmp.), Şofronea (25,5 kmp.) şi Tudor Vladimirescu (113,6 kmp). În felul acesta şi populaţia Aradului  a crescut la 154.023 locuitori, din care, 81.600 erau salariaţi (66.000 muncitori). În 1968, economia oraşului, avea un pronunţat profil industrial (30 unităţi din care, 20 erau de subordonare republicană, 4 locale şi 6 cooperatiste), în Arad, realizându-se 80% din volumul producţiei industriale globale al judeţului.