Cronologie arădeană – 21 martie

1903 – S-a născut în Valea Bradului (judeţul Hunedoara), dr. Ilarion Virgil Felea (m. 1961, penitenciarul Gherla), teolog şi cărturar, rector al Academiei Teologice din Arad.

Dr. Virgil Felea

1937, Prefectura județului Arad, l-a autorizat pe Teodor Popovici de la Facultatea de Medicină din Iași, să activeze prin ținerea de conferințe și demonstrațiuni cinematografice, la realizarea înființării de lăptării școlare model în județul Arad.

1937 – Prefectul Aradului, Gh. Bejan, a atras atenția tuturor preturilor asupra necesității aplicării cu strictețe a articolului 49 din Codul penal care prevedea că „orice preot, călugăr sau predicator al unui cult, care în adunările credincioșilor sau cu ocazia slujbei sale religioase, rostește o cuvântare prin care amenință credincioșii cu pedepse spirituale dacă se vor supune autorităților sau legilororilor, le acordă sau permite beneficii spirituale dacă nu se vor supune, comite delictul de abuz de putere spirituală și se pedepsește cu închisoare corecțională de la 6 luni la doi ani.

1949 – Prezentând situația cooperativelor din zonă, Ioan Stan secretarul PMR pe plasa Târnova a subliniat situația Consiliilor interimare a Cooperativelor de consum din Arăneag și Agriș, „care sunt necorespunzătoare, deoarece în rândul lor sunt elemente chiaburești, afaceriste, dușmănoase regimului, ba chiar legionare. Cerem ca înainte de a se face o verificare a acestora să se găsească vinovații care au dus aceste cooperative la amenzi din partea percepției pentru neplata la timp și pentru că nu au împărțit mărfurile just, tocmai pentru a produce ascuțirea luptei de clasă“.

1963 – A fost ales membru al Academiei Române, ing. Aurel Avramescu (1903 – 1985) originar din Radna (n. 17 iunie 1903), promotorul disciplinelor ştiinţei şi tehnologiei informaţiei, alături de matematicienii arădeni Tiberiu Popovici (1906 – 1975), şi Caius Iacob (1912 – 1992).

Acad. Aurel Avramescu (grafică, autor Elena Cercel)

Acad. Tiberiu Popovici (grafică, autor Elena Cercel)