Cronologie arădeană – 21 noiembrie

1937 – În urma raportului medicului veterinar primar dr. Gh. Al. Martha, în judeţul Arad au fost semnalate 15 cazuri de pestă porcină, opt la Leștioara (plasa Hălmagiu) şi șapte la Dud (plasa Târnova). De asemenea a fost semnalată epizootia cu antrax la Băneşi şi Valea Mare (plasa Hălmagiu).

1941 – Prefectura a îndrumat Inspectoratul şcolar judeţean şi Camera agricolă ca împreună să înfiinţeze două Școli practice, fiecare cu durata de un an, pentru orfanii de război: una la Gurahonţ, unde să înveţe pomicultura, piscicultura, creşterea vitelor şi alta la Chişineu Criş, pentru culturi de câmp, lemnărie, fierărie, apicultură. La aceste cursuri, urmau să fie înscrişi băieţi din ultima clasă (a şaptea). S-a mai hotărât ca fetele orfane de război sau cu un părinte invalid, să fie trimise la şcoala din Rovine (Pecica).

Taur Zimmenthal (camera Agricolă)