Cronologie arădeană – 21 octombrie

1782 – A fost obţinut acordul tuturor autorităţilor comitatense (judeţene), privind sistematizarea tuturor localităţilor din comitatul (judeţul) Arad. În municipiu primele cartiere sistematizate pe planşetă, fără să se ţină cont de situl natural, au fost Pârneava şi Gai.

1891 – S-a născut la Brăila, Dimitrie Panaitescu – Perpessicius (d. 1971, Bucureşti), poet, critic literar, editor al operelor lui Mihai Eminescu, un adevărat monument poetic în şase volume, care s-a bucurat de cele mai elogioase aprecieri. Numit profesor la Liceul Moise Nicoară (1919-1920), pentru D. Panaitescu – Perpessicius, Aradul a fost oraşul începutului de drum al bogatei cariere didactice şi literare. Aici a colaborat la ziarul Românul, unde împreună cu poetul Al. T. Stamatiad, Marcel Olinescu şi alţii a contribuit la extinderea spaţiului dedicat valorilor din creaţia artistică.

D. Panaitescu Perpessicius

1948 – Sinodul de la Cluj al preoţilor şi protopopilor greco-catolici, a hotărât în unanimitate revenirea cultului greco – catolic la ortodoxie, reîntregind astfel unitatea Bisericii ortodoxe române din Transilvania. Chiar dacă episcopii greco – catolici nu au recunoscut acest act, iar episcopul Emil Hossu i-a excomunicat pe participanţii la Sinod, procesul – verbal şi Hotărârea a fost prezentată, după câteva zile, Patriarhului ortodox Iustinian. La 1 decembrie statul român a decretat desfiinţarea ritului bizantin al Bisericii Romano-Catolice (Biserica Greco-Catolică) prin contopirea în Biserica Ortodoxă Română. În 1990, printr-un Decret-Lege, s-a revenit la situaţia juridică din 1948, Biserica Greco-catolică fiind recunoscută de stat.

1948 – Prin alegerea Comitetului judeţean condus de Petru Cuedan (preşedinte), Petre Belle (vicepreşedinte) s-a constituit în Arad Casa Prieteniei, organizaţie obştească al cărui scop prioritar era popularizarea experienţei sovietice în construirea comunismului. Pentru atragerea aderenţilor, s-a hotărât ca membri să beneficieze de reducere cu 50% la biletele de cinematograf şi scăderea cu 20% din tariful salonului de coafură al cooperativei Solidaritatea. Pentru susţinerea activităţilor, a fost repartizată sala de la etajul I al Palatului Neuman (azi Universitatea de Vest Vasile Goldiş). În cartiere au fost înfiinţate filiale, numite cercuri..