Cronologie arădeană – 22 februarie

1464 – Cetatea Şiriei, a fost donată de regele Matei Corvin, familiei Bathory.

2. Ruinele Cetății  Șiriei (1995)

1831 – S-a născut la Bichiş (Ungaria), Ioan Popovici – Desseanu, avocat, inspector şcolar, asesor consistorial, deputat eparhial şi congresual, om politic român, deputat al Cercului Radna în Dieta de la Budapesta ca reprezentant al partidei naţionale (1861). Ca membru fondator al Asociaţiei Naţionale Arădene pentru Cultura Poporului Român (1863), a elaborat împreună cu Iosif Vulcan, ideea unui teatru românesc în Transilvania, instituind în acest scop un fond social. Proiectul său denumit Şcoala Mare Română Eparhială Greco-Orientală din Arad, promovat în 1870, este primul plan de înfiinţare în acest oraş, al unei universităţi româneşti cu patru facultăţi. Această instituţie, de învăţământ, trebuia să cuprindă gimnaziul inferior şi superior, adică un liceu, preparandia sau şcoala normală, teologia şi facultăţile academice de drepturi şi filozofice precum şi cele politehnice. În casa lui, se presupune că în 1868, cu prilejul unui turneu de teatru, s-a întâlnit pentru prima dată, Iosif Vulcan cu Mihai Eminescu.

Ioan Popovici Desseanu

1926 – S-a născut în casa bunicului său (după mamă), Petru Negrău din Socodor, Gheorghe Adoc, grafician, ilustrator de carte, pictor şi sculptor, absolvent al cunoscutului Liceu de Arte şi Meserii  Aurel Vlaicu din Arad (1948). Autor de medalii, medalioane, reliefuri comemorative, Gheorghe Adoc, a dezvoltat pe spaţiul convenţional genului, un perfect echilibru, între evocarea realistă a unor personaje, legende sau evenimente istorice şi stilizarea lucidă a decorului adecvat epocii şi locului.  În medalii şi medalioane, a portretizat, în perioada 1976-1992, o galerie întreagă de personalităţi importante din istoria şi cultura poporului român: Mihai Eminescu (premiat 1992), Constantin Brâncoveanu, Nicolae Iorga, George Enescu. Împreună cu soţia sa Gabriela Manole – Adoc şi Vasilica Marinescu Kasnovschi, a ridicat în anul 1978 din metal inoxidabil, Monumentul Independenţei din Iaşi, lucrare cu o largă desfăşurare epică. Discret, cu o prestaţie artistică impecabilă, graficianul-sculptor, a realizat şi în judeţul Arad, câteva lucrări prestigioase: Troiţa (Chisindia,1948), Bustul lui Aurel Vlaicu (Arad, curtea Liceului Aurel Vlaicu  1948), Efigia lui Dimitrie Ţichindeal (Arad, Liceul Pedagogic, 1974), Bustul lui Ion Buteanu (Gurahonţ, bust, bronz-piatră, 1996), Bustul lui Vasile Goldiş, (Ineu, 1998), Efigia Eminescu – Slavici (Şiria,), Efigia Traian şi Decebal (Arad, faţada Palatului Românul, 2006).

Gheorghe Adoc

Bustul lui Aurel Vlaicu din Arad realizat de Gh. Adoc (1948)

Bustul lui Ioan Buteanu din Gurahonț, realizat de Gh. Adoc (1996)

1927 – Conferinţa Naţională a Cluburilor Muncitoreşti, a desemnat ca la Olimpiada Muncitorească de la Praga să participe sportivii arădeni Czinczer, alături de fraţii Rici şi Pubi Auer componenți ai  clubului sportiv Amefa.

Prima publicare: 2020-02-22 @ 05:19