Cronologie arădeană -22 mai

1850 – S-a născut la Săldăbagiu –Bihor, Vasile Mangra (m. 1918), profesor la Institutul Teologic din Arad, preşedinte-vicar al Consistorului din Oradea, mitropolit al Transilvaniei, membru titular al Academiei Române, teolog şi istoric cu o cultură temeinică, personalitate importantă în viaţa ecleziastică, istoriografică şi politică a întregii Transilvanii. În 1879 s-a călugărit la Mănăstirea Hodoş-Bodrog fiind în 1906 hirotesit ca arhimandrid. A fost unul din conducătorii luptei românilor transilvăneni pentru obţinerea de drepturi naţional politice, ca membru în delegaţia memorandistă (1892) şi principal organizator al Congresului Naţionalităţilor de la Budapesta (1895). A scris câteva lucrări temeinice privind istoria vieţii bisericeşti a românilor transilvăneni semnalând pentru prima dată existenţa unor vechi manuscrise româneşti în Bihor.

Mitropolitul Vasile Mangra

1902 – Primăria a închiriat pentru 20 de ani, terenurile de lângă Uzina de Vagoane, dându-le ca destinaţie întrecerile de fotbal şi atletism.

1926 – Fundaţia culturală Principele Carol, Secţia Cântarea României, pentru propagandă culturală, a prezentat un concert la Arad. Deoarece încasările au fost foarte mici, masa de protocol a fost susţinută de primărie.

1927 – S-a născut în comuna Dezna (judeţul Arad), Ilie Măduţa (m. 1989, Arad) profesor (Dezna, Mişca, Chişineu Criş), poet, membru al Uniunii Scriitorilor (1970). Absolvent al Liceului Moise Nicoară, licenţiat în Filozofie la Cluj (1946-1950), până la consacrarea pedagogică şi literară, a prestat activităţi diverse, fără legătură cu formaţia sa intelectuală: referent administrativ, achizitor de pene, normator la o carieră de piatră, bibliotecar. După debutul literar, şi-a încrustat opera poetică de natură baladescă, cu fructele pământului, grădini şi livezi, toate transpuse în atmosfera pitorească a satului natal. Foloseşte simboluri mitologice investite cu trăsături ardelene, în evantaiul anotimpural şi elanul domol al bucuriilor simple, forme cărora le-a rămas fidel întreaga viaţă. Peisaje stranii cu închipuiri luate din lumea fantastică, în care bufniţe enorme stau tolănite, în nocturne lugubre şi uscăciuni copleşitoare și emit sunetul grav al elegiei bine stăpânite de poet. Sunt mărturii ale vieţii sale interioare, care degajă suferinţă şi revoltă.

Una din cărțile poetului Ilie Măduța

1949 – La Liceul de Băieţi (Colegiul Naţional Moise Nicoară), Liceul de Fete (Colegiul Naţional Ghiba Birta), Şcoala Pedagogică Maghiară de Fete, Şcolile elementare nr. 1,5, 22 şi 27 din Arad, au fost create primele detaşamente de pionieri, cu 319 membri. Evenimentul a fost marcat printr-un spectacol la Palatul Cultural, la care au participat, oficialități, părinţi şi elevi. În iulie, au fost organizate primele tabere de vară pentru copii, în Parcul Libertăţii (azi Hotelul Astoria), Lipova, Moneasa, Macea, Săvârşin şi în alte localităţi. În perioada următoare au fost create organizații ale pionierilor în toate școlile din țară

)Pioniere din Mișca (1950)