Cronologie arădeană – 22 octombrie

1829 – A fost instalat primul episcop român al Aradului, Nestor Ioanovici (1829-1830). Evenimentul a prilejuit iniţierea unor ample festivităţi, Senatul oraşului preocupându-se de cazarea invitaţilor iar funcţionarii, în frunte cu primarul și comitele suprem, au luat parte la ceremonii. În timpul scurtei sale păstoriri de un an şi câteva zile, episccopul Nestor Ioanovici, s-a ocupat de obişnuitele probleme administrative ale eparhiei şi de soarta preoţilor, intervenind pentru ca aceştia să nu mai fie bătuţi şi închişi. În acelaşi timp, alegându-şi colaboratorii cu multă atenţie, cu sprijinul lor,  a luat măsuri energice pentru disciplinarea clerului de mir.

1852 – S-a născut la Zăbrani (judeţul Arad), Adam Muller Guttenbrunn, romancier, dramaturg, directorul teatrului orăşenesc din Viena (Wiener Stadttheater), azi Opera, Doctor Honoris Cauza al Universităţii din Viena (1922), medaliat de guvernul român cu Bene Merenti clasa I (1922). După încheierea studiilor la Zăbrani, Sibiu şi Timişoara, practicând şi diferite meserii, în 1870, Adam Muller Guttenbrunn, a plecat în Austria unde a lucrat ca telegrafist la Linz şi Bad Ischl, în paralel studiind ca autodidact muzica şi scriind piese de teatru. În 1879 s-a mutat la Viena unde a lucrat ca funcţionar, foiletonist şi critic de teatru. O parte semnificativă a operei sale literare (Micul şvab, Iakob şi fiii săi, Clopotele meleagului natal), este consacrată, prezentării satului bănăţean cu îndeletnicirile şi obiceiurile sale din secolul al XIX-lea.

Adam Muller Guttembrunn

Stradă din Zăbrani (1915)
Placa memorială Adam Muller Guttembrunn din Zăbrani

1947 – Ziarul Patriotul din Arad, anunţa cititorii că Orchestra Simfonică, pentru a-şi putea începe activitatea sub conducerea profesorului Nicolae Boboc, invită toţi amatorii şi profesioniştii din Arad, să se prezinte în sala Conservatorului din strada Episcopiei nr. 4, pentru ca în urma unor probe muzicale să fie încadraţi în ansamblul artistic nou înfiinţat.

Bustul lui Nicolae Boboc (autor Aurel Gheorghe Ardeleanu)