Cronologie arădeană – 23 iunie

1909 – S-a născut la Buteni, medicul epidemiolog dr. Vasile Luştrea (1909-1980), savant-practician specialist în microbiologie, igienei şi epidemiologiei. În 1946, a fost numit medic şef în Arad, unde şi-a câştigat meritul înfiinţării unui Laborator de igienă pe care l-a condus mai mult de trei decenii. Sub conducerea sa au fost extinse examinările în igiena alimentară şi introduse metode noi de diagnostic. Beneficiind de temeinice cunoştinţe şi o bună experienţă organizatorică, dr. Vasile Luştrea, s-a făcut cunoscut în domeniul sănătăţii publice şi prin cele aproape 100 de comunicări de specialitate, prezentate şi publicate în literatura medicală. De asemenea, ca titular al catedrei de microbiologie fost un excelent profesor la Şcoala Tehnică Sanitară, înfiinţată în 1962. Ca o recunoaştere a prestigioasei sale activităţi profesionale, în anul 2000, Laboratorul de pe strada Vasile Goldiş nr. 11, întemeiat şi condus vreme îndelungată de ilustrul epidemiolog, poartă numele dr. Vasile Luştrea.

dr. Vasile Luștrea

1958– S-a născut la Brăila, actorul Valentin Voicilă (Vali), lider arădean al Revoluţiei din Decembrie 1989. Cu sensibilitate şi carismă de artist, minte de cugetător şi energie de luptător, simţind moartea alături dar prevăzând biruinţa, Valentin Voicilă s-a impus atunci, ca nimeni altul, în faţa mulţimii revoltate. Terminându-şi misiunea, rezistând ispitei corupţiei şi tarelor unei societăţi viciate, s-a retras discret dar neînfrânt, într-o atmosferă spirituală de el creată, unde degajă forţă şi simţire.

Actorul Valentin Voicilă. Printre auditori: Paul Everac, Radu Homescu, Ovidiu Cornea, Doru Petescu, Ioan T. Florea, Horia Truță (Șiria 1987).

1973 – După cum anunaţa ziarul local Flacăra Roşie, a început în judeţul Arad, recoltarea orzului, cu peste 100 combine noi C12, alături de cele vechi C1 şi C3.