Cronologie arădeană- 24 mai

1904 – Sub titlul Stare de asediu la Arad, ziarul Tribuna descrie starea de solidaritate a tuturor muncitorilor arădeni cu greva zidarilor din oraș. Mii de muncitori au încetat munca la un semn dat de șefii lor sindicali. O parte din ei prin propria hotărâre, altă parte sub presiunea terorismului celorlalți producând o stare critică în Arad. Autoritățile s-au văzut silite să ia măsuri extreme pentru a preveni dezordinea. Întreaga garnizoană militară a fost consemnată în cetate, iar o companie de husari a circulat zi și noapte prin oraș dizolvând orice aglomerare pe străzi sau în locuri publice. Au fost arestați 150 muncitori. Doar muncitorii tipografi nu s-au solidarizat cu greviștii.

1885 – S-a născut în Bucureşti Alexandru Th. Stamatiad, (d. 1956, Bucureşti), unul din profesorii Liceului Moise Nicoară, veniţi la Arad în 1919, pentru a întării corpul profesional al şcolii româneşti de după Marea Unire. A predat Limbile română şi franceză timp de aproape un deceniu (1919 – 1928), dovedindu-se un autentic erudit, exigent şi pasionat pentru activitatea didactică. Prima sa întâlnire cu Aradul, s-a derulat în aprilie 1911, la hotelul Crucea Albă cu prilejul unei şezători literare a Societăţii Scriitorilor Români.

Alexandru Th. Stamatiad (Portret de C. Artachino, 1920)

După debutul în poezie (1904) şi apariţia primului volum de versuri întitulat: Din trâmbiţe de aur (1910), a fost perceput ca un poet simbolist, puternic influenţat de Alexandru Macedonschi. În creaţia litrerară se simte grandilocvenţa, preţiozitatea, efectul sonor al cuvintelor şi exotismul. Premiile acordate de Societatea Scriitorilor Români (1923, pentru volumul Cetatea cu porţile deschise), Ministerul Artelor (1923), Academia Română (1935, pentru volumele Pe drumul Damascului şi Peisagii sentimentale) alături de Premiul Naţional pentru Poezie (1938), au confirmat, consacrarea lui Al. Th. Stamatiad ca poet, prozator şi publicist. Opera este completată prin traduceri din clasici ai literaturii universale: Charles Baudelaire, Oscar Wilde, Maurice Maeterlinck, Edgar Alain Poe, Omar Khayam şi antologiile din poezia chineză şi japoneză

La Arad, pe lângă activitatea didactică, a fost un constant colaborator al revistei culturale Hotarul. La 15 martie 1925, a înfiinţat revista lunară Salonul Literar, cu sediul pe strada Calvin nr. 10, care însă, din lipsa resurselor financiare nu a rezistat mult timp, ultimul număr fiind editat în mai 1926.

1945 – Pe arena Vulturul din Arad, a avut loc primul meci (de antrenament) al echipei ITA (UTA) de curând înfiinţate. Lotul de fotbalişti alcătuit din: Tudor – Bocşa, Tamaş – Lingurar, Dvorjak (Iacob), Szurdi – Găluţ, Mărienuţ, Haller, Coşniţă, Broşoţki (Faur), a învins echipa gazdă – Vulturul, cu scorul de 6 : 2 (0 : 0).