Cronologie arădeană -24 noiembrie

1862 – S-a născut la Mocirla (Lunca Teuzului), Vasile Goldiş, personalitate cu rol important în  înfăptuirea actului Unirii de la 1 Decembrie 1918.

Monumentul lui Vasile Goldiș (Sculptură în bronz de Iosif Șepși, 1999)

1918 – La Pecica a avut loc adunarea populară, convocată pentru alegerea a doi delegaţi pentru Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Aşa cum a fost consemnat într-un proces verbal, poporul adunat, a ales în unanimitate pe Emanuil Puta junior şi pe Ştefan Petrişor – Cicilu. Asemenea şedinţe au avut loc în toate localităţile locuite de români.

1937 – Inaugurarea aeroportului Traian Vuia din Ceala (Pârneava), a avut loc în prezenţa generalului aviator Scarlat Rădulescu, directorului Aviaţiei Ciivile, a comandorului aviator Andrei Popovici, preşedintele LARES, a oficialităţilor locale în frunte cu primarul Romulus Coţioiu. Clădirea proiectată şi construită de antreprenorul Ioan Marian, avea două aripi, cu demisol, parter şi etaj. În aripa stângă au fost amenajate: un restaurant cu bucătăria aferentă, birourile companiilor de voiaj şi poliţiei, grupurile sanitare. În dreapta au fost instalate birourile de comandă, văma, poşta, iar la etaj locuinţa comandantului şi camere de relaxare pentru piloţi. Dotarea tehnică şi baza materială au fost completate mai târziu. Preocuparea municipalităţii pentru acest obiectiv a rămas activă în continuare. Astfel, pentru exerciţiul financiar 1939-1940, Primăria a prevăzut cota de 3% din veniturile ordinare îmbunătăţirii serviciilor şi apărării antiaeriene a aeroportului.

Spectacol aviatic (iulie, 2012)
Spectacol aviatic (iulie, 2012)

1951 – Consiliul de Miniştri a emis actul normativ referitor la posibilitatea Căminelor culturale de a-şi constitui mijloace financiare extrabugetare din venituri realizate prin activitatea proprie, corespunzător unor planuri de venituri şi cheltuieli. Fondurile obţinute, urmau să fie folosite pentru acoperirea cheltuielilor necesare bunei desfăşurări a actului cultural.

1951 – A fost publicată Hotărârea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român şi Regulamentul de aplicare a acesteia, cu privire la stahanoviştii (metodă sovietică de lucru eficient) şi fruntaşii în producţie şi stimularea lor materială şi morală.

1978 – A avut loc la Arad, Sesiunea Jubiliară consacrată aniversării a 60 de ani de la făurirea statului naţional unitar român, 950 de ani de atestare documentară a Aradului şi 2000 de ani de la întemeierea cetăţii dacice Ziridava. Cu acest prilej, a fost lansată lucrarea monografică cu peste 800 pagini: Aradul permanenţă în istoria patriei.

2006 – A murit Ernest Takacs, personalitate din domeniul tenisului de câmp arădean, fost jucător şi antrenor, cu rezultate deosebite la clubul sportiv UTA.