Cronologie arădeană – 24 septembrie

1861 – Adunarea populară din Curtici, a hotărât în unanimitate, ca în continuare, în toate afacerile administrative să fie folosită limba română

1944 – A apărut, la Arad în două pagini, primul număr din ziarul Patriotul, cotidian de atitudine politică şi civică, avându-i ca redactori pe Petre Belle şi Ion Bogdan. Începând cu numărul din 8 octombrie, cu subtitlul „Organ de luptă antifascistă”, publicaţia şi-a dublat numărul de pagini. Sub această denumire ziarul a apărut până în 2 august 1949, când în urma unei hotărâri al Comitetului local al Partidului Muncitoresc Român (PRM), numele a fost schimbat în „Flacăra Roşie”, ziar de format tabloid în patru pagini.

1976 – La Buteni, a fost organizată Prima ediţie a Întâlnirii Fiilor Satului, sărbătoare când s-a formulat ideea înfiinţării unui Muzeu al satului. La acea vreme primar era Ioan Motrea, om cu vederi largi, sensibil la tradiţiile locale. La iniţiativa sa şi a soţiei Doina Motrea, au început demersurile pentru înfăptuirea acestui act de cultură materială. Pentru etalarea artefactelor a fost desemnată clădirea vechii şcoli parohiale romano-catolice, ridicată prin 1820. La 10 septembrie 1979, a avut loc deschiderea oficială a noului aşezământ de cultură, care adăpostea atunci peste 1000 obiecte muzeale adunate din sat: acte administrative, hărţi, fotografii, documente vechi, lucrări de artă şi didactice, scule, instrumente vechi, producţii populare locale din ceramică, textile, piele etc. Şi azi sunt înfăţişate aspecte din viaţa economică, spirituală şi socială a Buteniului, personalităţi locale, prestigioasa activitate a corurilor şi fanfarelor locale.

Buteni. Imagine din muzeul local