Cronologie arădeană – 25 august

1913 –A fost inaugurată în Arad, pe strada Mihai Eminescu nr. 46, Şcoala Superioară Română de Fete, într-un imobil cu trei nivele conceput de fraţii Ernest şi Emil Tabacovici. La clădirea, retrasă din frontul străzii, se remarcă ornamentaţia bogată ale faţadelor, cu stucaturi şi feronerii specifice, inclusiv gardul impunător care o delimitează. În interior au fost montate, în premieră, instalaţiile de încălzire centrală şi apă caldă menajeră pentru bucătărie baie şi spălătorie, produse de firma germană: Naţionale Radiator Gesellschaft. În curte a fost ridicată o capelă ortodoxă, frecventată de elevele internatului diecezan de fete, o sală de gimnastică, iar în spatele lor, era o imensă grădină de legume. Evenimentul a fost considerat ca fiind unul dintre cele mai frumoase şi alese sărbători culturale şi naţionale din viaţa şi activitatea diecezei arădene.

Clădirea Școlii Superioare române de fete

În această clădire, la 15 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român Central, a hotărât Convocarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, care a avut loc, la 1 decembrie 1918.  Internatul a funcţionat până în martie 1944 când a fost transformat în Şcoală română de Ofiţeri,  apoi în spital sovietic. În 1948 clădirea a fost ocupată de conducerea Cursurilor Profesionale pentru ucenici, apoi internat pentru copii refugiaţi din Grecia și spital de boli pulmonare.

1944 – A fost publicat în ziarul Libertatea, Manifestul Comitetului Executiv al PSD, adresat muncitorilor, ţăranilor şi cărturarilor, prin care populaţia era chemată să participe la făurirea unei Românii noi, a socialismului, strâns legată de naţiunile care păşesc pe acelaşi drum alături de Uniunea Sovietică.

1960 – La Roma a avut loc festivitatea dechiderii celei de a XVII-a ediţii a Jocurilor Olimpice de Vară. Din Arad, au participat patru sportivi, Vamoş Zoltan – atletism, alături de canotorii: Pongrac Ştefan, Kurecska Ştefan şi Veres Carol.

Vamoş Zoltan