Cronologie arădeană – 25 ianuarie

1897 – În casa memorandistului Constantin Popovici din Comlăuş nr. 29, a fost găzduit Badea Cârţan, în acţiunea lui de răspândire în Transilvania a publicaţiilor din România.

1919 – Ziarul Adevărul a relatat cuvântarea lui Avram Borcuța conducătorul organizației socialiste din Șicula, rostită în numele a 25.000 țărani români la Congresul Partidului Social- Democrat Român din Ardeal și Banat. „Țărănimea a luat cu plăcere de hotărârea noastră de la Alba-Iulia (1 decembrie 1918 n.n.) a spus Borcuța. Cerem lumină și cultură pentru popor. Aruncată cătușa națională, sper că în curând se va putea arunca și cea socială…Uniți într-o Românie liberă vom putea forma un partid socialist puternic“, a încheiat oratorul.

1919 – În urma înfăptuirii Unirii de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, în vederea apărării întregului tertoriu al României, a fost emis Decretul-Lege pentru crearea în Transilvania a corpurilor 6 și 7 de armată, alcătuite  în cea mai mare parte din Corpul Voluntarilor Transilvăneni, tineri încorporabili născuți în 1896-1898.

1941 –  Printr-o Circulară, au fost transmise Prefecturii, măsurile ce trebuiau luate pentru aplicarea Regulamentului muncilor și învoielilor agricole, fiind precizate raporturile de bună înțelegere care trebuie să existe între proprietari, arendași și micii agricultori care lucrează pe moșiile acestora. Printre altele se prevedea că „plata muncitorilor se va face, fără întârziere, după învoială, în bani sau natură, la conacul moșiei – nu la cârciumă, banii fiind puși în mâna lucrătorului, la împlinirea termenului convenit. Orice zi pierdută de lucrător în așteptarea plății, se va considera ca zi lucrată, fiind plătită ca atare. În același timp, s-a prevăzut că neprezentarea la serviciu a muncitorilor, sau plecarea lor înainte de încheierea termenului pentru care a fost angajat era pedepsită cu amendă substanțială“.

1945 – La Timişoara, a avut loc prima şedinţă a Eforiei Universităţii de Vest, prezidată de Sever Bocu. Din Arad, au participat: episcopul Andrei Mager, prefectul Petre Şimăndan şi primarul oraşului Ioan Pălincaş. Delegaţia arădeană, a cerut insistent înfiinţarea în acest oraș a Facultăţilor de Teologie, Drept, Litere şi Filozofie. A fost reluată recenta iniţiativă a PSD, publicată în ziarul Patriotul din 22 ianuarie 1945 care solicita guvernului, ministrului, ca Facultăţile de Agronomie, Drept, Comerţ, Teologie, ale Universităţii din Cernăuţi, să fie mutate la Arad.