Cronologie arădeană – 25 iunie

1936 – S-a născut în Aradul Nou, sculptorul Anton Eberwein, autor al unei lucrări monumentale (Copac, 1979, Căsoaia), membru al Uniunii Artiştilor Plastici. A debutat la Bucureşti în 1962, iar în 1970, a participat la o expoziţie în Arad. Pe parcursul anilor, a dezvoltat un ciclu de sculpturi în lemn, monoxile sau traforaje, pe tema copacului şi a creşterii. În compoziţiile monumentale, Anton Eberwein, aspiră spre simplitate şi austeritatea expresivă a formelor. Ansamblurile sale sculpturale, evocă arhitectura durabilă, inspirată din cultura populară, cu expresivitatea detaliilor, aflate într-o perfectă unitate stilistică şi metaforică.

Sculptorul Anton Eberwein (1979)
Bancă, sculptură de Anton Eberwein, Căsoaia, 1979.

1944 – Printr-o dispoziţie administrativă, primarul Octavian Lupaş a sistat activitatea comercială în Piaţa Avram Iancu. Singura zonă comercială care putea funcţiona în tot timpul zilei a rămas Piaţa Mihai Viteazul, celelalte pieţe de produse menajere (Rădulescu, Arenei, Luptei, Ştefan cel Mare, Împăratul Traian) şi Oborul de cereale, urmau să se închidă la ora 9 dimineaţa. Măsura a fost luată având în vedere pericolul atacurilor aeriene şi nevoia dispersării locurilor aglomerate, în interesul apărării locuitorilor în cazul bombardamentelor de zi.

Piața Avram Iancu

1950 – S-a constituit în Şeitin prima Gospodărie Agricolă Colectivă (GAC – Flacăra), cu 81 familii, 136 ha teren agricol, 17 cai, 4 vaci, 3 scroafe 1 oaie şi 1 miel. Tot în acel an s-a înfiinţat Întovărăşirea agricolă Șase Martie, apoi GAC 30 Decembrie, procesul de cooperativizare în comună, încheindu-se în 1959.