Cronologie arădeană – 25 noiembrie

1887 – S-a născut Ascaniu Crişan (1887-1952), profesor de matematică şi fizică, director al Liceului Moise Nicoară timp de aproape trei decenii (1920-1947). Nu a fost un savant şi nu a lăsat scrieri semnificative, meritul său mare, fiind acela de a făuri un stil de viaţă şcolară, care a lăsat urme adânci în sufletul tuturor absolvenţilor. A izbutit în toate demersurile, opera fiindu-i aureolată de viziunea clară asupra menirii învăţământului. Profesorul Ascaniu Crişan este cel care a făcut din Liceul Moise Nicoară o şcoală de elită.

1887 – S-a născut la Lazuri (Hălmagiu), Traian Mager, profesor la Şcoala Normală, istoric, autor a numeroase lucrări de specialitate. A fost un neobosit luptător împotriva defrişărilor pădurilor şi apărarea muncitorilor forestieri, promotor al turismului şi atent cunoscător al Munţilor Apuseni. Cercetarea monografică a Ţinutului Hălmagiului a devenit una de referinţă prin cantitatea impresionantă de informaţii din punct de vedere fizico-geografic, istoric, etnografic, folcloric şi muzical. Ele au fost prelucrate în spiritul ideilor  Şcolii sociologice de la Bucureşti promovate de profesorul Dimitrie Gusti şi tipărite în trei volume.

1941 – Prefectul judeţului, colonelul Vasile Mihăilescu, a expus planul pe 1 –20 ani, „pentru aducera judeţului la maximum de înflorire“. Printre altele se prevedea, înscrierea în bugetele locale a sumelor necesare construirii în centrele de plasă a câte unui palat administrativ, care să cuprindă toate serviciile publice la un loc. Prefectul recomanda, ca până la edificarea acestora să se facă uz de casele evreieşi. Menţionăm, că la acea dată, România se afla în război, alături de Germania fascistă, împotriva Rusiei Sovietice.

1951 – În scopul prevenirii şi combaterii turbării, Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Regiunii Arad, a emis decizia referitoare la înregistrarea şi vaccinarea antirabică a tuturor câinilor. În vederea acestei acţiuni, toţi proprietarii de câini, persoane fizice sau juridice, aveau obligaţia de a declara sub semnătură proprie, numărul câinilor existenţi în gospodăria lor, semnalmentele fiecăruia în parte şi scopul întreținerii lor. Actul normativ, mai stabilea cine şi în ce condiţii poate deţine un al doilea câine, alături de reguli, restricţii şi pericolele la care se expun cei care lasă câinii liberi pe străzi. Se mai prevedea că acei câini, care vor fi găsiţi pe domeniul public, neînsoţiţi de proprietari, se vor fi prinşi şi ucişi după un temen de 60 de ore, cu posibilitatea eliberării, după plata de către proprietari  unor taxe substanţiale. 

1956 – S-a născut la Nădlac, Pavel Huszarlik, profesor, poet, istoric – arheolog, traducător, membru fondator al prezidiului Societăţii Ştiinţifice, cultural Ivan Krasko din Nădlac.