Cronologie arădeană – 26 aprilie

1884 – Referitor la greva tâmplarilor din Arad, ziarul Cuvântul Poporului consemna: „Ni se cere să ne cocârjăm lângă banc de la ora 5 dimineața până la 7 seara și să ne întoarcem seara frânți de oboseală la căminul nostru. Nu ni se lasă timp suficient să ne odihnim după oboseala de peste zi; trupul vlăguit de surmenaj, seamănă cu un copac uscat care zadarnic e udat, pentru că nu mai poate prinde viață; zadarnic ne opintim, zadarnic ne facem curaj, hrana nu ne poate compensa forța de muncă consumată, deoarece câștigul nostru nici nu se apropie de cheltuielile indispensabile“.

1922 – S-a născut în satul Cherechi (azi Caporal Alexa, comuna Sântana), Ştefan Augustin Doinaş (1922-2002), poet, eseist, traducător, de apreciată autoritate, membru al Academiei Române, pseudonimul literar al lui Ştefan Popa. În perioada 1992-1996 a fost membru în Senatul României din partea Partidului Alianța Civică.

Ștefan Augustin Doinaș, elev de liceu

Clădirea Școlii Primare din Cherechi, unde a învățat Ștefan Augustin Doinaș

Placă memorială

1926 – Sub îndrumarea profesorului Inocențiu Langa a apărut primul număr al revistei Laboremus a elevilor cursului superior de la Liceul Moise Nicoară. Dintre semnatari s-a rearcat elevul Mihai Beniuc, poetul de mai târziu. Au mai colaborat Aurel Olariu și Vicențiu Bugariu cu versuri și Gheorghe Florin cu proză. Revista a întâmpinat serioase greutăți materiale, acestea determinând încetarea apariției. Primul număr a fost subvenționat de C. Sabin, iar cel de al doilea de redactorul revistei, elevul Gheorghe Florin care, în acest scop, și-a vândut bicicleta. Ambele numere se păstrează în Biblioteca Academiei.

1927 – S-a născut la Târnova avocatul Pavel Neamț (1927 – 1994), președinte al Colegiului de Avocați, secretar al Consiliului Popular Județean.

1932 – În ziarul Tânărul Muncitor, a fost publicată Chemarea pentru organizarea unei demonstrații de 1 Mai, cu următorul conținut: Muncitori! Din fabrici burghezia ne-a aruncat în stradă! Dar strada e a noastră! ? Și fabrica va fi a noastră, ca și în Uniunea Sovietică! 1 Mai este sărbătoarea noastră! La 1 Mai demonstrăm! Cu o manifestație combativă! Vrem muncă, pâine! Muncă, pâine! Pământ! Libertate! La 1 Mai cu toții pe străzi! În luptă împotriva burgheziei!.