Cronologie arădeană – 26 februarie

1785 – Contele Antoniu Jankovits, a pronunţat ca pedeapsă criminală, sentinţa de condamnare la moarte a lui Horia şi Cloşca. Publicarea s-a făcut în faţa clădirii corpului de gardă şi de armată din Alba Iulia. Incriminarea cuprindea în final textul: „…În consecinţă, Horia numit altminterea şi Ursu Nicola şi Ion Cloşca, constataţi ca fiind sceleraţi crânceni, care au comis omoruri şi prădări, ca tulburători îndrăzneţi ai liniştei şi siguranţei publice, au să fie duşi pentru crimele acestea la locul îndătinat de supliciu şi acolo să li se frângă cu roata toate membrele corpului de jos în sus, anume, mai întâi lui Ion Cloşca, apoi lui Horia, numit altfel, Ursu Nicola şi în modul acesta să fie trecuţi din viaţă la moarte, iar corpurile lor să se despice şi taie în patru bucăţi, capul şi părţile corpului să se pună pe roate pe lângă diferite drumuri şi anume în comunele unde au comis cruzimile cele mai scelerate, iar inimile şi intestinele lor să se îngroape la locul supliciului”. Sentinţa afost îndeplinită, după două zile, în 28 februarie 1785, dimineaţa, în faţa a peste 5000 de spectatori, ţărani aduşi din 419 comune, chemaţi sub pretexul comunicării unor ordine referitoare la munca obligatorie.

Horia

1817 – A fost pensionat din armata engleză George Tabar, iobag din Cladova (Păuliş). Ajuns în Anglia prin intermediul trupelor auxiliare austriece, trimise în Ţara Albionului după 1797, George Tabar, a efectuat acolo serviciul militar, pe mare şi pe uscat, timp de 18 ani şi 2 luni. Odată pensionat, pentru a se putea întoarce în satul natal (Cladova), a primit la Dublin (Irlanda), anticipat suma de 57 lire sterline reprezentând pensia ce i se cuvenea pe trei ani. La 13 august 1825, George Tabar, scria din Cladova, Adunării nobililor Comitatului Arad, cerându-i să intervină la englezi pentru plata restului de pensie. Răspunsul a venit după, nici un an, la 31 ianuarie 1826, în sensul că Oficiul britanic de plăţi nu mai putea să recunoască drept pensionar pe G. Tabar, întrucât i-a plătit anticipat întreaga sumă cuvenită.

1937 – În ședința ordinară a Consiliului Județean a fost prezentată Darea de seamă a activității județene pe anul 1936 și rectificarea bugetului. După discuții aprinse, la propunerea lui dr. Ioan Suciu, fost ministru și consilier județean a fost trimisă o telegramă regelui Carol al II-lea în care se exprima satisfacția pentru însănătoșirea Marelui Voievod Mihai de Alba-Iulia.

Prima publicare: 2020-02-26 @ 17:20