Cronologie arădeană – 26 iunie

1909 – S-a născut la Pecica, Valeriu Novacu (1909-1992), fizician, savant, membru corespondent şi secretar ştiinţific al Academiei Române (1948), guvernator din partea României la Agenţia Atomică Internaţională cu sediul la Viena.. A fost timp de mai multe decenii specialistul român cel mai competent din domeniul utilizării energiei nucleare, fiind fondator al Institutului de Fizică Atomică de la Măgurele.

Valeriu Novacu, desen de Elena Cercel (2004)

1939 – Printr-o Publicaţiune, Primăria Municipiului Arad, a făcut cunoscut populaţiei că au început înscrierile pe listele electorale pentru alegerile comunale. Se preciza, că sunt alegători toţi membrii comunei, bărbaţi şi femei, fără obligaţiunea ştiinţei de carte, care sunt cetăţeni români, au vârsta de 30 de ani împliniţi, şi-au plătit impozitele (excepţie invalizii de război), practică agricultura, comerţul, industria sau ocupaţiuni intelectuale.

1944– Sub semnătura lui Octavian Lupaş primarul Aradului, au fost publicate preţurile serviciilor de pompe funebre, care puteau cuprinde: dric sau car cu 1-6 cai, catafalc cu sau fără sfeşnice, cameră (salon) îndoliată, drapele, oameni în uniformă, cortegiu, trăsuri pentru preoţi, personal însoţitor etc. S-a mai stabilit că preţul global pentru cea mai ieftină înmormântare să nu depăşească 4.000 lei (salariul mediu al unui funcţionar era de 15.000 lei)

1983 – La serbarea populară Sânzienele de pe Valea Monoroştiei – Bârzava, s-a aniversat centenarul corului mixt local condus de învăţătorul Stan Rogoz, alcătuit la acea dată din 64 membri. Alte două formaţii corale funcţionau în școală, pe cicluri de învăţământ.

Corul din Bârzava dirijor, înv. Stan Rogoz 1983
Grupul folcloric Sânzienele Bârzava 1983
prof. Petru Leric, directorul Căminului Cultural din Bârzava
Serbarea populară Sânzienele din Bârzava
Spectacolul Sânzienele (1983)