Cronologie arădeană – 26 martie

1789 – Cancelaria aulică a înaintat spre aprobare contracte vizate de inspectorul regional Alexe Vezilici pentru salarizarea învăţătorilor şi funcţionarea a 48 şcoli elementare din comitatul Arad. Încuviinţându-le Împăratul Iosif al II-lea a notat pe recomandările Consiliului Locotenenţial că educaţia tineretului român este una din cele mai importante şi mai urgente afaceri de stat

1921 – A murit la Chişineu Criş, memorandistul Mihai Veliciu (1846-1921), motorul noului activism politic, care a însufleţit Aradul. Animat de un profund spirit naţional, temerarul avocat, născut la Şepreuş, a condus timp de peste două decenii destinele Partidului Naţional Român, din părţile Aradului, remarcându-se ca un sfătuitor de necontestat al generaţiei care avea să se afirme drept corifeii Marii Uniri Dârzenia caracterului său, pe care şi-a manifestat-o cu tenacitate impresionantă în întreaga sa viaţă, a fost o admirabilă şcoală pentru marii luptători de mai târziu. În toamna anului 1934, la iniţiativa lui Ioan Suciu şi Iustin Marşieu, a avut loc în Chişineu Criş festivitatea dezvelirii unui bust care eternizează memoria marelui dispărut. La solemnitate au participat P.S. Grigorie Comşa, episcoul Aradului, împreună cu un sobor din 14 preoţi, prof. univ. Ioan Lupaş, Al. Lapedatu-Ministrul Cultelor, precum şi un mare număr de cărturari şi ţărani din toate părţile Aradului.

Sculptorul Mihai Păcurar și prof. Dorul Bogdan la Bustul lui Mihai Veliciu din Șepreuș