Cronologie arădeană – 27 octombrie

1938 – În Buletinul agricol al Camerei de agricultură a judeţului Arad, s-a estimat o producţie de porumb, considerată bună, de 2.200 kg/ha. Pe Valea Mureşului şi Crişului Alb, pe 3-4 mii hectare, porumbul nu s-a copt deplin, deoarece însămânţarea s-a făcut târziu (în iunie), după ce apele revărsate s-au retras. Se mai preciza că producţiiile de ovăz şi orz au fost slabe. Cartofii au fost cultivaţi pe suprafeţe mici, cu producţii mult sub aşteptări. Sfecla de zahăr, cultivată pe 2300 ha a dat producţii de peste 20 tone/hectar, întreaga cantitate fiind preluată de fabricile din Arad şi Freidorf (Timişoara). Producţiile fâneţelor naturale au fost relativ îmbelşugate, în schimb pomii s-au prezentat mizerabil. Nici prune, nici mere, nimic decât nişte fructe uitate, pe ici colo. Se mai aprecia că la vin, producţia va fi mult mai mică decâ cea de anul trecut. Animalele judeţului sunt prezentate ca relativ sănătoase, dar slabe, deşi a fost hrană suficientă. Cauza e că omul nu le prea dă de mâncare de acasă, lăsându-le să-şi adune singure de pe câmp, iar febra aftoasă bântuie cu furie