Cronologie arădeană – 27 septembrie

1884 – Sub preşedenţia lui Iosif Vulcan şi a episcopului Ioan Meţianu, a avut loc în sala din Păduricea Aradului (dispărută în urma bombardamentului din 1944), adunarea generală  a Societăţii pentru crearea unui Fond de Teatru Naţional Român. După banchetul oficial, în sala de festivităţi a hotelului Crucea Albă, a avut loc un concert de succes. În atenţia Asociaţiei, a fost impulsionarea activităţii culturale a diletanţilor (artiştilor amatori), construirea unei clădiri de teatru cu stagiune şi trupe permanente, propunându-se burse pentru pregătirea actorilor români.

Clădirea din Pădurice (azi dispărută), unde a avut loc Adunarea Generală a Societății pentru crearea unui Fond de Teatru Național Român

1922 – S-a născut în Gurahonţ, judeţul Arad, Viorel Gheorghiţă (1922-2005), poet, eseist, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor. Format în spiritul ideilor unor personalităţi de marcă ale culturii interbelice Viorel Gheorghiţă a fost un bun cunoscător şi comentator al artelor clasice şi moderne. A debutat în volum, târziu la vârsta de 68 de ani, prin cartea de sonete Ferestre şi oglinzi, lăsând să se întrevadă un poet melancolic şi grav, elevat şi meditativ.

Viorel Gheorghiță, student

1947 – Birourile Politice ale Partidului Comunist Român (PCR) şi Partidului Social-Drmocrat (PSD) au hotărât iniţierea discuţiilor pentru înfăptuirea unităţii politice, ideologice şi organizatorice a celor două organizaţii muncitoreşti în cadrul partidului unic