Cronologie arădeană – 28 aprilie

1892 – A murit Ioan Popovici – Desseanu (n. 1831, Bichiş-Ungaria), avocat, inspector şcolar şi parlamentar, militant pentru drepturile poporului român. S-a afirmat nu numai pe planul luptei politice româneşti locale ci şi în cadrul celei naţionale. A figurat printre conducătorii de frunte ai Asociaţiei Naţionale Arădene pentru cultura Poporului Român şi mentor al Reuniunii Femeilor Arădene. Între altele, a contribuit la închegarea reţelei de susţinători ai primei bănci româneşti – Albina din Sibiu. Împreună cu Iosif Vulcan, a promovat ideea unui teatru românesc în Transilvania, instituindu-se în acest scop un fond. Proiectul său denumit Şcoala Mare Română Eparhială Greco-Orientală din Arad, promovat în 1870, este primul plan de înfiinţare în acest oraş, al unei universităţi româneşti cu patru facultăţi. Această instituţie, de învăţământ trebuia să cuprindă gimnaziul inferior şi superior, adică un liceu, preparandia sau şcoala normală, teologia şi facultăţile academice de drept şi filozofie precum şi cele politehnice.

I.P. Desseanu

În casa familiei Desseanu de pe strada care-i poartă numele, colţ cu strada Ştefan Cicio-Pop, se presupune că s-a întâlnit pentru prima dată, Iosif Vulcan cu Mihai Eminescu în 1868, cu prilejul turneului tetral al lui Mihai Pascaly.

1911 – În Arad a avut loc adunarea comună a socialiștilor și justhiștilor (formațiune politică desprinsă din Partidul Independenței), pentru votul universal. În fața celor peste 300 participanți au vorbit mai mulți oratori, punctul de vedere al românilor fiind susținut de deputatul dr. Ștefan Cicio-Pop, care a stăruit asupra necesității de a se introduce votul obștesc, ca să poată începe o viață nouă și în țara aceasta.

1920 – Printr-o telegramă trimisă Consilierului Agricol din Timișoara, Banca Austro-Maghiară comunica faptul că 200 locuitori din Firiteaz au împărțit moșia lui Alexandru Taganyi, fără a mai respecta contractele de arendă, instituind o stare de teroare.

1937 – Serviciul zootehnic şi sanitar al judeţului Arad, prin dr. I. Martha, medic vetrinar primar, a comunicat Prefecturii, extinderea pestei porcine în localităţile: Vărşand, Grăniceri, Băneşti, Hălmăgel, Chereluş, Ineu, Bocsig.

1948 – A fost blocată comercializarea, sub orice formă a pielor crude, indiferent de specie, acestea urmând a fi predate oficiului Județean de Pielărie organizație de stat de curând creată.