Cronologie arădeană – 28 iulie

1931 – S-a născut la Hemeiuş – Fântânele (judeţul Bacău), sculptorul Alexandru Gheorghiţă, autorul unor lucrări de artă monumentală în Arad şi Căsoaia. În lunga sa carieră Alexandru Gheorghiţă a realizat compoziţii ample dezvoltând o nostalgie a lemnului, marea bogăţie a lumii creştine. Folosind arcada, unul din elemente fundamentale ale arhitecturii, a creat la Căsoaia, din piatră, o serie de arbori monumentali din care se pot descifra interesante mesaje de urbanism. Ca portretist s-a remarcat prin efigii comemorative: Nicolae Iorga, George Bacovia, Ion Luca Caragiale. A conceput şi realizat împreună cu Geta Caragiu, monumentul ecvestru al lui Mihai Viteazul din Oradea (1953), al statuilor Vasile Pârvan (Bacău), George Coşbuc (Slănic) şi altele.

Sculptorul Alexandru Gheorghiță (Căsoaia 1980)

1942 – A fost sfinţită Troiţa ridicată în cimitirul din Buteni, în memoria col. Constantin Paulean (1874-1919), comandantul Brigăzii 3 Vânători din armata română, căzut în luptele din zona Sebişului, în primăvara anului 1919. În timpul unei deplasări de la Buteni spre Bârsa, unde era campată trupa din subordine, în dreptul unui pod din piatră, a fost împuşcat mortal de grupul anarhic al lui Vass din Sebis. În memoria eroului înaintat post-mortem la gradul de general, satul Govojdia de peste Criş, a primit numele Paulean iar tinerii din Buteni, grupaţi în Societatea de lectură Sfântul Gheorghe, au ridicat pe acel loc o troiţă. Lucrarea, executată de elevul Mircea Terebenţiu, a fost sfinţită la 28 iulie 1942 de Ştefan Lungu, protopopul Buteniului, împreună cu preoţii Iuliu Bodea şi Ioan Cosma. La ceremonia care a evocat personalitatea lui Constantin Paulian, fiul cărturarului Ştefan I. Paulean din zona Turnu Severin-Orşova, a participat tot satul, împreună cu fanfara şi corul Bisericii ortodoxe din Buteni. Vandalizată de răuvoitori în 1947, Troiţa, a fost recuperată de preotul Petru Bejan şi reinstalată în cimitirul din Buteni, aproape de mormintele altor trei soladaţi ucişi la Joia Mare.

Troița memorială col. Constantin Paulean din Buteni

1962 –A fost ales ca episcp al Aradului, Teoctist Arăpaşu (1962-1973), viitor arhiepiscop al Craiovei şi mitropolit al Olteniei, arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei, patriarh al României. Din iniţiativa sa, au început în 1964 lucrările de amenajare a Colecţiei de artă veche bisericească de la mănăstirea Sfântul Simion Stâlpnicul din Gai, inaugurată la 23 octombrie 1967.

Colecția de artă veche românească din Gai

1995 – A fost inaugurat la Macea primul Muzeu de grafică Satirică şi Caricatură din România. Cuvântul inaugural a fost rostit de omul de litere şi teatru Valentin Silvestru.