Cronologie arădeană – 28 martie

1781 – A trecut în nefiinţă la Timişoara, nobila Margareta Bibics (născută Tomianin), care s-a evidenţiat prin contribuţii financiare importante pentru dezvoltarea învăţământului în părţile arădene, din a doua jumătate a scolului al XVIII-lea. Printr-o remarcabilă generozitate, Margareta Bibics, şi-a legat numele, alături de al soţului său, Jacob Bibics, vicecomite şi consilier regal, de întemeierea Sântanei (1742), unde au ctitorit biserica (1751), donând călugărilor piarişti o importantă sumă de bani, în scopul fondării unui gimnaziu local. În 1774 a lăsat în folosul aşezământului, prin testament, întreaga sa avere, fundaţia creată fiinţând peste un veac şi jumătate.

1979 – Municipiul Arad, a fost distins cu Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa I.

1945 – Referitor la procedura de îndeplinire a Decretului – Lege pentru înfăptuirea reformei agrare, Gheorghe Voştinar – prefectul Aradului a emis Ordonanţa 4096/1945, privitoare la alegerea Comitetelor locale de împroprietărire. Se prevedea întrunirea, la convocarea de către primarii comunelor rurale, în cel mult 10 zile, adunări generale a tuturor ţăranilor plugari fără pământ şi proprietari până la 5 ha. Aceştia urmau să aleagă câte un Comitet local (comunal) de împroprietărire compus din 7-15 membri, din care vor face parte şi locuitori ai satelor componente. Pentru coordonarea lucrărilor şi rezolvarea eventualelor diferende născute în această amplă lucrare.urma să se alcătuiască o Comisie pe Plasă.