Cronologie arădeană – 28 septembrie

1873 – La expoziţia mondială pentru viticultură de la Viena, juriul internaţional a acordat medalii de onoare vinurilor: Roşu de Miniş recolta 1868, Alb şi Roşu de Miniş, Alb şi Roşu de Păuliş, Alb de Almaş, iar o firmă din Arad a fost recompensată cu  “Medalia de progres”, pentru calitatea excepţională a doagelor pentru butoaie.

1903 – În coloanele ziarului local “Voinţa poporului” a fost înserată următoarea informaţie: “ Când am primit foaia (Voinţa poporului n.n.) fratele  (tovarăşul n.n.) Lugurian Ioan a citit-o în mijlocul drumului, unde s-au strâns o mulţime de oameni care au ascultat citirea. Şi pentru acest lucru, fiind pârât la fibirăul din Târnova, l-a pedepdit cu 10 coroane şi 3 zile de robie. Dar va veni timpul când aceşti domni vor tremura înaintea social-democraţiei, încheia redactorul anonim.

2007 – Au fost încheiate lucrările de reaşezare pe soclu a Monumentului Sfintei Treimi demolat în 1962, din faţa Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad. Restaurarea a fost realizată de sculptorul arădean Kocsis Rudolf, după un proiect întocmit de arh. Şandor Ştefan, prin folosirea elementelor originale, completate cu piatra artificială de tip Steimasse. Monumentul conceput în 1901 de sculptorul Rona Joszef are o surprinzătoare unitate ideatică şi estetică exprimată cu subtilitată de autor.  Lucrarea cu o înălţime totală de 12,70 m, poate fi definită ca o figură sculptată, adosată pe un cadru arhitectural independent, pentru a fi scăldată într-o lumină proprie, creată de mişcarea diurnă a soarelui. Este realizată dintr-un obelisc cioplit în travertinul dur al carierelor din Paty (Ungaria), alcătuind o compoziţie în trei registre: cel inferior – un piedestal în trepte (stilobat), cel mijlociu care susţine pe latura nordică altoreliefurile din bronz şi partea superioară  în capătul căreia a fost montată o rozetă. Din compoziţia adosată pe faţa nordică a coloanei, pot fi descifrate mai multe microteme, în care Isus Cristos domină scena prin poziţionarea sa spre stânga privitorului. Atitudinea de linişte şi relaxare, îl distinge de starea hotărâtă şi ireconciliantă a Tatălui, jocul zburdalnic al îngerilor, sau uşoara plutire a veşmintelor. Obeliscul, reprezentare simbolică a razelui soarelui, socotit şi un monument triumfal are în partea superioară o tijă, fixată pe o sferă, susţinând porumbelul în zbor, înconjurat de nimbul solar, simbol al Sfântului Duh.

Monumentul Sfânta Treime (1930)Teatrul de Stat (monumentul a fost demontat în 1960)

Aspect din timpul remontării monumentului
Monumentul Sfânta Treime (autor Rona Joszef, 1901)