Cronologie arădeană – 3 august

1751 – Curtea din Viena l-a numit ca episcop al Aradului, Ienopolei, Oradiei şi Hălmagiului, pe Sinesie Jivanovici (1711-1768), fost vicar al mitropolitului Arsenie IV Ioanovici Şacabent, ulterior stareţ al mănăstirii Frugşoara și arhimandrit al mănăstirii Racovăţ. Om cu o cultură vastă, cunoscător al limbilor: sârbă, română, slavonă, greacă, latină, germană, franceză, maghiară, Sinesie Jivanovici  este considerat unul din cei mai rafinaţi ierarhi ortodocşi ai vremii. În timpul său, patrimoniul bisericii, s-a dezvoltat şi îmbunătăţit prin recuperarea unor bunuri pierdute, administrare corectă şi donaţii. La moartea sa, a mai lăsat prin testament, o moşie de 300 jugăre, odăjdii, odoare, icoane, obiecte de cult şi cărţi bisericeşti. De numele său este legată şi edificarea ansamblului ecleziast Sfântul Simion Stâlpnicul din Gai, amenajat iniţial ca Reşedinţă episcopală de vară, devenit ulterior mănăstire de maici.

Episcopul Sinesie Jivanovici (pictură în ulei, Colecția Manăstirii din Gai)
Fosta reședință Episcopală din Gai

1871 – În urma unui concurs, lucrările de proiectare şi executare a clădirii Teatrului Municipal din Arad, a fost încredinţată arhitectului Peotr Skalnitzky. Construcţia a început în primăvara anului următor şi a fost încheiată în toamna lui 1874, la finisarea şi înzestrarea ei contribuind ing. Bako Gyorgy  şi Golo G din Pesta, pictorul Bredor din Petersburg, Katinski din Viena şi arădenii: Ecstein, Blazi, Fialovits.

1929 – S-a născut la Negreni (judeţul Cluj), Valeriu Brudaşcu, membru al UAP, sculptor arădean de mare talent, înscris pe linia tradiţională a portretisticii. Bogatul său simţ al formei caută semnificaţii mai ales în figura umană, pe care o prezintă în diverse ipostaze. În domeniul artei monumentale, Valeriu Brudaşcu a realizat şi bustul scriitorului de expresie germană, Nikolaus Schmidt aşezat în 1974 pe spaţiul verde din faţa clădirii numite Castelul Nopcea din Aradul Nou. 

1941 – S-a născut la Arad, Kett-Groza Ioan, profesor, pictor, grafician membru al UAP, AIAP şi al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti. Artist cu o largă viziune, Kett Groza Ioan și-a ceat un bogat repertoriu, eleborat inteligent din semnificațiile ascunse ale unor obiecte ce par indiferente. Așezate pe pânză ele devin metafore și simboluri cu semnificații adânci și analogii surprinzătoare, ca niște  propuneri pentru o lume imaginară, creată mental. La Mulți Ani, maestre!

Pictorul Kett Groza Ioan la Galeriile Turnul de Apă
După vernsaj, în mijlocul colegilor la Galeriile Turnul de Apă
Kett Groza – Ioan, Dincolo de gard, pictură în ulei, 2003