Cronologie arădeană – 3 decembrie

1788 – Au fost înfiinţate şcoli româneşti în localităţile: Bacăul de Mijloc (Bacamezău), Bata, Bruznic, Ţela. Clădirile şcolare construite de comune (munca fizică şi transportul) şi domnii de pământ (materialele de construcţie), dispuneau de o sala de clasă spaţioasă şi locuinţa învăţătorului.

1892 – A fost inaugurat pe Calea Victoriei, primul abator al oraşului autorizat de Ministerul Sănătăţii Publice, care a funcţionat pe baza unui regulament propriu. Festivitatea a fost marcată prin apariţia a doi boi ornaţi cu panglici, aduşi de măcelarul Carol Gluck şi sacrificaţi cu acest prilej.

1941 – La Prefectură s-a analizat Planul cu privire la cultivarea pământului de către săteni. Deşi s-a destinat o suprafaţă de 135.000 ha pentru culturile de toamnă, nu au fost însămânţate decât 60.000 ha (44.44%), motivându-se prin ploile abundente. S-a propus ca diferenţa de 75.000 ha să fie însămânţată în primăvară, dar s-a constatat că nu există sămânţă suficientă pentru aceste culturi, mai ales că recolta de porumb a fost atât de slabă încât nu acoperea nici nevoile alimentare. Pentru a preveni mişcările sociale din judeţ, guvernul a aprobat distribuirea gratuită a 30 vagoane (300 tone) de porumb pentru consumul populaţiei sărace din Hălmagiu şi Gurahonţ şi alte 200 tone contra cost.

1945 Comitetul de fabrică de la Industria Textilă Arădeană ITA, a expediat o scrisoare direcțiunii fabricii, prin care se exprimă îngrijorarea muncitorilor,că mai multe lucrări sunt neglijate din vina ing. Klein. Astfel la Secţia Filatură, numeroasele piese defecte făcute mormane aşteaptă urgent repararea.  „Ni se cere producţie, dar dacă la o singură secţie se constată această dezordine, bănuiala cade că în întreaga întreprindere este această stare de lucruri“. În final se arată (ameninţă)că: „Respectuos vă facem cunoscut că aţi fost sesizaţi la timp, pentru care motiv veţi fi d-voastră răspunzători“.