Cronologie arădeană – 3 martie

1909 – S-a născut la Pilu în judeţul Arad dr. Petru Deheleanu (m. 1979, Arad), preot în parohia Arad-Centru, consilier cultural la Episcopia Aradului, profesor universitar la Institutele Teologice din Arad, Cluj, Timişoara. De la eruditul preotul-profesor, au rămas câteva cărţi, alături de numeroase articole, studii, predici note, comentarii, fundamentale pentru Teologia românească, publicate în revistele Biserica şi Şcoala, Calea Mântuirii (Arad), Duh şi Adevăr, Mitropolia Banatului (Timişoara), Renaşterea (Cluj).

1911 – A avut loc în Arad, spectacolul Teatrului Regal din Tokio, în frunte cu celebrele actriţe Hanako şi Cho Cho, actorii Sato şi Murakasa. Spectacolul cu tragedia Casa de ceai de Loi Fui, s-a dovedit deosebit de sângeroasă, fiind ucise trei personaje, în timp ce al patrulea s-a sinucis.

1948 Prin Decretul 175, s-a înfiinţat în Arad Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară. Ca şi conducător al instituţiei, cu titlul de rector a fost trimis la Arad, dr. Petre Spânu (1894-1962), recunoscut în mediul academic şi administrativ ca un bun specialist şi organizator. Din primul colectiv didactic, încadrat în toamna anului 1948, au mai făcut parte: ing. Geza Marton – Decanul Facultăţii de Zootehnie, dr. Aurel Oprescu – Decanul Facultăţii de Medicină Veterinară, Lascăr Buruiană, Ioan Grigorescu, Aurel Vinţan, Traian B. Gârda, Eugen Epure şi alţi profesori preluaţi din producție, sau din alte centre universitare. În urma demersurilor făcute de rectorul Petre Spânu, au fost atribuite instituţiei câteva edificii reprezentative din municipiu: clădirea fostei Şcoli Iosif Vulcan din strada Lucian Blaga, localul Administraţiei Financiare de pe B-dul Revoluţiei nr. 77 şi altele. Primăria a mai mai asigurat resurse financiare pentru reparaţii şi a cedat gratuit, o suprafaţă de 14 ha, la Oborul de vite (strada Pădurii), în scopul construirii unor clădiri care să adăpostească clinici, grajduri, cămine pentru studenţi, cantină, pavilion pentru administraţie, cu toate cele necesare. Pe acest teren, a început în 1950 construcţia primei din cele cinci clinici veterinare proiectate.

dr. Petre Spânu, rectorul Institutului de Zootehnie și Medicină Veterinară din Arad
Placa memoriala

Din fondurile primite de la administraţia locală şi prin donaţiile Institutului Agronomic din Cluj, au fost asigurate: biblioteca de specialitate, materiale didactice şi de laborator, iar Cooperativa arădeană Solidaritatea Tâmplarilor, a confecţionat mobilierul adecvat. Întrucât specificul învăţământului zoo-veterinar, necesita o fermă didactică, Ministerul Agriculturii, a repartizat Institutului, Ferma Ceala în suprafaţă de 450 ha, care aparţinuse până atunci Facultăţii de Agronomie din Timişoara. Tot primăria a asigurat instalaţiile necesare unei crescătorii de iepuri şi păsări. Deschiderea festivă a cursurilor, a avut loc la 20 decembrie 1948, cu 175 studenţi. Cele două facultăţi, au funcţionat până în 1957, an în care Institutul a fost mutat, cu întreaga bază materială la Timişoara.

1949 – La București început Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român (PCR), care, printr-o Rezoluție a hotărât linia politică generală de transformare socialistă a agriculturii prin formarea Gospodăriilor Agricole de Stat (GAS) și a Gospodăriilor Agricole Colective (GAC). Se motiva, că prin acest document politic se îndeplinea dorința proprietarilor exploatărilor agricole mai mici de 5 ha, numiți țărani săraci, pentru o formă diferită de producție realizată prin comasarea terenurilor.

Sărbătoare la GAC Nădlac

În situația respectivă, suprafețele agricole fiind divizate în mai multe parcele situate la mari distanțe de locuință, erau nerentabile. Potrivit ideologiei partidului țăranii săraci, împreună cu deținătorii de suprafețelor de 5-10 ha numiți țărani mijlocași urmau să devină principalii aliați de la sate ai clasei muncitoare. Chiaburii, constituiau o a treia categorie de proprietari agricoli, cunoscuți și evidențiați în statistici nu doar după suprafața mai mare de pământ deținută, ci și pentru folosirea muncii salariate.