Cronologie arădeană – 30 martie

1939 S-a născut la Armeniş, judeţul Caraş-Severin, dr. Florin Bănescu (1939-2003), medic, prozator, critic literar, eseist, redactor responsabil al unor publicaţii (Aradul literar, Orizont arădean, Salonul literar) coordonator al cenaclului din Arad al Uniunii Scriitorilor. Povestitor redutabil, cu un fin simţ al limbii, Florin Bănescu se mişcă dezinvolt în variate registre estetice, într-o lume unde se întrepătrunde fabulosul cu realul, plăsmuind pagini care se citesc pe nerăsuflate. După debutul în revista Orizont (Timişoara 1968), a lăsat în urmă o operă literară impresionantă în care paginile de visare, alternează cu autenticitatea istorică, arhitectura evenimentelor, probând certe calităţi de proză poetică. Florin Bănescu a reînviat lumea satului de munte, cu personaje pitoreşti, pierdute în ceaţa istoriei, a mitului şi fabulosului păgân. Universul său abundă cu personaje reale şi legendare, creînd portrete şi aşezări, rezultate al spiritului său iscoditor. A fost distins cu mai multe premii literare de Filiala din Arad a Uniunii Scriitorilor, Asociaţia Scriitorilor din Timişoara, revistele Ateneu şi Vatra.

Florin Bănescu