Cronologie arădeană – 4 august

1746 – Autorităţile comitatense arădene, au aprobat Dispoziţia, potrivit căreia, acel iobag, care nu se prezenta la chemarea pretorului, era pedepsit cu 100 de lovituri de baston.

Piatra Cinzaiului din Hălmagiu, pe care erau întinși iobagii pentru supliciu

1872 – S-a constituit la Arad, Asociaţia lucrătorilor tipografi şi turnătorilor de matriţe. Scopul ei era să acorde ajutor de călătorie aderenţilor unei organizaţii similare aflaţi în trecere prin Arad şi ajutor bănesc membrilor bolnavi.

1939 – A fost publicată Deciziunea Primarului Alexandru Vlad, pentru deschiderea unui credit extraordinar ca şi contribuţie a Municipiului Arad la Fondul de înzestrare a armatei. În expunerea de motive a acestui act administrativ se prezenta că: modestul nostru obol, se tălmăceşte prin hotărârea neclintită de a nu face nici o concesiune şi a nu renunţa la nimic din patrimoniul naţional.