Cronologie arădeană – 4 iunie

1514 – Răsculaţii Războiului ţărănesc condus de Gheorghe Doja au ocupat Lipova. Cetatea nu era pregătită pentru rezistenţă şi nici bine aprovizionată. După câteva zile, în 7 iunie, armata lui Doja a trecut Mureşul asediind cetatea Şoimoşului. În timpul bombardării cu tunurile a fost distrus turnul cu pulbere, producând un mare incendiu. În 10 iunie, au fost deschise porţile cetăţii în faţa ţăranilor răsculaţi, comandanţii germani Kunisch şi Peantner fiind duşi sub pază la Lipova, unde au fost eliberaţi.

Cetatea Șoimoș

1882 – S-a înfiinţat Asociaţia pentru Gimnastică şi Pompieri din Aradul Nou – Mureşel.

1945 – În judeţul Arad, au fost înfiinţate, cu utilajele expropriate la nivelul plăşilor, 15 Centre de Maşini Agricole structuri economice de stat, care au devenit în 1948 – Staţiuni de Maşini şi Tractoare (SMT).

Vinga, 1947