Cronologie arădeană – 4 martie

1887 – S-a născut la Covăsânţ, judeţul Arad, Corneliu Micloşi (1887-1963), inginer, inventator, profesor în Timişoara, membru al Academiei Române. Ca autor a unor lucrări de referinţă privind tehnologia sudurii electrice (1926) şi construcţia tramvaielor (1928), Corneliu Miclosi, şi-a adus o contribuţie esenţială în domeniul industriei materialului rulant. În 1927, în calitate de director al Uzinelor Comunale şi al Tramvaielor Electrice din Timişoara, Corneliu Micloşi a susţinut şi demonstrat administraţiei arădene, necesitatea introducerii în oraş a tramvaiului electric.

acad. Corneliu Micloși

În studiul de fezabilitate, întocmit atunci, C. Micloşi preciza, că şina (rămasă de la tramvaiul cu cai) era din mai multe profile de tip Vignol, amestecate rău, cu fiare plate, simple bucăţi de metal. De asemenea, stabilimentul central, se afla într-o stare atât de primitivă, încât cu greu ar fi putut face faţă, exploatării prin transportul în comun de acest tip. Şinele trebuiau înlocuite şi sudate, iar pentru drenarea apei, care bălteşte printre traverse, trebuia săpat un şanţ, pe întreaga lungime a căii ferate, dar investiţia este mai eficientă decât transportul cu autobuzele. Se argumenta, că străzile, au în general un pavaj gropos şi este atât de rău, încât face ca eventualul transport cu autobuzele, să sufere prin dese defecţiuni grave, cu ruperi de osii şi arcuri, producând mari pierderi. Propunerile savantului timişorean nu au fost atunci luate în seamă, astfel că în anul următor (1928), primăria a demontat calea ferată, cumpărând autobuze.

1941 – A apărut primul număr din revista satirică Facla condusă de Șarga Ladislau – redactor și editor, cu sediul în Piața Catedralei nr.3.

1945 În judeţul Arad, a început realizarea practică a Reformei Agrare, prin împărţirea de către ţăranii din Şicula a moşiei baronului Tiberiu Solymossy. În felul acesta, au fost împroprietăriţii 300 de foşti militari combatanți. Exemplul a fost urmat după câteva zile de ţăranii din Ineu.

1977 – La ora 21,21, un cutremur de pământ a afectat Bucureștiul și alte zone ale țării. Prin Decret Prezidențial s-a instituit Starea de necesitate pe întreg teritoriul României. Toate forțele armate, unitățile Ministerului de Interne, formațiunile Gărzilor Patriotice, au fost puse în stare de alarmă pentru a acorda ajutorul necesar populației, unităților economice și sociale afectate. Valoarea daunelor a fost de peste 10 miliarde lei. În zilele următoare, au fost primite ajutoare din partea țărilor socialiste (164 milioane lei), a altor țări (312 milioane lei), Crucea Roșie, organizații neguvernamentale din sistemul ONU, a unor firme, instituții și particulari.