Cronologie arădeană – 4 noiembrie

1598 – A fost trimisă (datată) scrisoarea căpitanului Pancraţiu Sannyei din Huedin, prin care-l informa pe domnitorul Moldovei, Ieremia Movilă, despre pierderea Cenadului, Felnacului şi Aradului cucerite de turci, precum şi despre incendierea de către hoardele tătarilor a satelor de pe Crişul Alb şi Mureş.

1784 – Răsculaţii lui Horia, Cloşca şi Crişan, au ocupat şi incendiat conacele nobiliare din zona Hălmagiului: Lunca, Ociu, Aciuţa, Hălmăgel, Pleşcuţa. Vicecomitele Zărandului, Ştefan Hollaki a fugit la Arad, iar unii nobili din localităţile amintite s-au ascuns prin casele unor iobagi loiali, iar alţii, rătăcind prin păduri s-au retras la Deva.

Răsculații lui Horia Cloșca și Crișan (Imagine de epocă)

1841 – S-a născut la Pesta – Alexandru Mocioni, personalitate complexă, cu rol important în istoria politică şi culturală a acestor locuri. Ca unul din principalii întemeietori ai Partidului Naţional Român din Banat şi primul său preşedinte (1869), Alexandru Mocioni, a fost de departe cel mai ilustru vlăstar al acestei importante familii macedo-române stabilte în secolul al XVII-lea în Banat. La conacul său din Birchiş, unde a locuit o bună parte din viaţă, filosoful, omul politic şi compozitorul şi-a creiat o vastă bibliotecă cu mii de volume, iar la pianul din sala de muzică a compus o parte din lucrări. În liniştea acestui imobil cu alură gotică, şi-a scris Alexandru Mocioni majoritatea eseurilor filozofice, întreţinând în 1908, cu prof. F. Slavicki, cunoscuta polemică pe tema raportului între ştiinţă şi religie. Şi tot aici într-o cameră cu interior simplu, lipsit de fast, şi-a încheiat la 1 aprilie 1909 existenţa lumească. 

Alexandru Mocioni

Bustul lui Alexandru Mocioni din Birchiș (Sculptură de Mihai Păcurar)

Din nefericire, doar o mică parte din scrierile sale s-au păstrat prin tipărire, mare parte a manuscriselor, documentelor, scrisorilor, întreaga arhivă precum şi biblioteca, mobilierul, obiectele de uz personal, fiind arse în octombrie 1919, când conacul din Birchiș a fost devastat şi incendiat de către un grup de săteni din Căpâlnaş.

Conacul lui Alexandru Mocioni din Birchiș

1884 – A fost inaugurată clădirea şcolii de pe strada Căpitan Ignat, concepută de arhitecţii Lajos Jiraszek şi Kocsis

1948 – A fost deschisă prima stagiune a Teatrului de Stat din Arad, cu piesa O zi de odihnă de V. Kataev, spectacol în care au evoluat 28 actori. Referitor la spectacol, ziarul local Patriotul comenta: „Autorul relevă în această savuroasă comedie dârzenia cu care omul sovietic luptă împotriva birocratismului, pentru ca să-şi poată îndeplini angajamentele. Despre actualitatea combaterii birocratismului la noi, moştenit de la burghezie nici nu mai încape vorbă. Oamenii muncii se află în plin război cu formele greoaie, birocratice, care stau ca o grea povară pe spinarea clasei muncitoare“.

1948 Prin Comunicatul Casei Autonome a Monopolurilor Republicii Populare Române au fost stabilite suprafaţa de 28.000 ha pentru a fi cultivată cu tutun, preţurile de achiziţie în funcţie de soi, calitate, modalitatea obţinerii dreptului de cultivator şi altele. Judeţul Arad, a fost planificat cu 1050 hectare din soiurile: Ghimpaţi, Banat, Virginia, Sabolcs şi Havana.