Cronologie arădeană – 5 mai

1895 – Tâmplarii montatori de la fabrica de vagoane din Arad, au încetat lucrul, în urma reducerii drastice a salariilor de către Henric Kvicsula – şeful atelierului. Deoarece şi în celelalte ateliere existau nemulţumiri, din cauza salariilor mici, a urmat o grevă generală.

1905 – Cei peste 350 muncitori de la cariera de granit din Hălmagiu, au intrat grupat în comună şi au asediat clădirea Casinei, aducând acuze grave conducerii localităţii. Urmări mai grave au fost evitate, datorită intervenţiei rapide a jandarmilor, care I-au arestat pe agitatori şi pe conducătorii mişcării.

Cariera din Hălmagiu

1917 – Greva spontană de o oră, la fabricile Weitzer şi Marta, ambele militarizate. La ora 11 aproximativ 1800 de muncitori, în linişte, fără cea mai mică tulburare a ordinei, au încetat munca. În acest timp delegaţii compuse din 16 persoane, au înmânat comandanţilor militari ai intreprinderilor, câte un memoriu, prin care, se cerea în termeni categorici acordarea sufragiului universal. După scurgerea celor 60 de minute, muncitorii s-au întors în ordine le locul de muncă, reluîndu-şi în linişte activitatea.

Fostele Uzine de motoare Marta

1919 – A murit la Zurich (Elveţia), Max Mikşa Herz, născut la Otlaka (Grăniceri), fost preşedinte al Comitetului de Prezervare a Artei Islamice de la Cairo.