Cronologie arădeană – 6 august

1883 – Scriitorul şi publicistul Iosif Vulcan, membru al Academiei Române, conducătorul periodicului Familia din Oradea, în calitate de vicepreşedinte al Societăţii pentru fond de teatru român, alături de secretarul acesteia Atanasie Marian Marienescu, a participat la adunarea generală ţinută la Lipova.

1916 – A fost ales mitropolit al Transilvaniei Vasile Mangra (1850-1918), teolog şi istoric al Episcopiei Aradului, membru al Academiei Române (1909). A fost unul dintre primii profesori de la Institutul Teologic arădean care a făcut cercetări sistematice asupra documentelor vechi din arhive. S-a făcut remarcat în domeniul istoriografiei bisericeşti, prin publicarea acestora şi conceperea unor lucrări de sinteză despre viaţa ecleziastă din secolulu al XVIII–lea în ţinuturile Aradului şi Bihorului. Opera sa a fost concepută şi scrisă în spiritul iluştrilor înaintaşi ai Şcolii ardelene, pe temelia bine aşezată a lui Samuil Micu (1754-1816), Gheorghe Şincai (1745-1806) şi Petru Maior (1750-1821), cu încrederea în triumful ideii naţionale.

Mitropolitul Vasile Mangra

1984 – A trecut în cele veşnice, fiind înmormântat în gropnița de sub paraclisul de vară al Mănăstirii Hodoş-Bodrog, episcopul Aradului Visarion Aştileanu (1914-1984). Conştient de valoarea documentelor istorice, Visarion Aştileanu, a stimulat organizarea unor săpături arheologice, în vechi centre ale ortodoxiei româneşti, publicând studii de referinţă, reportaje, predici recenzii. O realizare importantă a fost coordonarea întocmirii monografiei Mănăstirea Hodoş-Bodrog, datorată în 1980 unui colectiv de istorici format din Eugen Arădeanul, Lucian Emandi şi Teodor Bodogae.

IPS Visarion Aștileanu
             
               Gropnița Mănăstirii din Bodrog
Monografia Mănăstirii Hodoș - Bodrog

      

1946 – La iniţiativa Comisiei locale a sindicatelor muncitoreşti unite din Arad, sesizată asupra faptului că un număr însemnat de muncitori lipseau din producţie cu ajutorul medicilor de fabrică şi al Casei Asigurărilor Sociale, care eliberau certificate de concediu  pe durată îndelungată cu întrerupere de 1-2 zile, demoralizând astfel muncitorii cinstiţi, a organizat o Consfătuire cu participarea reprezentanţilor intreprinderii şi a medicilor.