Cronologie arădeană – 7 iulie

1870 – A apărut în Arad, primul număr din foaia umoristică Gura Satului, condusă de tânărul avocat Mircea V. Stănescu. Revista, înfiinţată la Budapesta în 1897, a preluat tradiţia deschisă de publicaţia Umoristul,  mutată în oraşul nostru. A fost una din primele periodice satirice transilvane, care folosind anecdota, parodia, satira caricatura, notiţa critică, şi-a propus să combată şarlatania, bigotismul, minciuna. Redacţia s-a ocupat şi de starea învăţământului, unificarea ortografiei şi introducerea scrierii latine, promovarea tinerelor talente, prin activizarea şezătorilor literare etc. Fiind atrasă colaborarea lui Ioan Slavici, alături de Alexandru Macedonski, G. Sion, Gr. Alecsandrescu, Ion Creangă, Iosif Vulcan, I. Russu Şirianu, treptat, revistei i s-a conferit un prestigiu de invidiat. 

Mircea V. Stănescu.

1938 – Inspectorul general Petre Popescu din Arad, a expediat Ministerului Muncii o telegramă, în care roagă ministrul să ia măsuri împotriva concedierilor masive de la fabrica arădeană Astra, trăgând atenţia că această situaţie provoacă mari nemulţumiri muncitorilor, care rămân fără nici un venit.

1959 – La Arad, pe strada Pădurii, s-a înfiinţat Fabrica de Confecţii