Cronologie arădeană – 7 septembrie

1944 – La Arad, a vut loc întrunirea delegaţilor PCR (Mihai Drecin, Simion Duma, Simion Grunbaum) şi PSD (Gheorghe Voştinar, Gheorghe Mihu, Alexandru Konya), în scopul organizării mişcării sindicale unice, bazate pe principii marxist-leniniste, prin înfiinţarea Comisiei de Organizare a Mişcării Sindicale Unite cu sediul pe strada Ştefan Cicio-Pop nr. 9. În acest scop, a fost elaborat şi difuzat un apel către muncitorii, funcţionarii şi meseriaşii din municipiul şi judeţul Arad și lansate apeluri, pentru constituirea de grupe sindicale în toate unităţile economice şi instituţii.

1944 – Uniunea Evreilor din Arad, a aderat la Blocul Naţional Democrat (BND), înfiinţat şi condus de Partidul Comunist Român (PCR).

1945 – Ziarul local Patriotul relata faptul că au fost prinşi câţiva delicvenţi, constituiţi încă de la începutul anului într-o bandă de răufăcători, cu sediul în conacul Primăriei din Câmpul Libaş (în estul cartierului Gai). Îmbrăcaţi în haine asemănătoare uniformelor militare sovietice şi înarmaţi cu puşti automate capturate din război, infractorii acţionau în zona Gaiului şi Polturei, comiţând acte de tâlhărie prin locuinţe.