Cronologie arădeană – 8 decembrie

1842 – S-a născut la Pâncota (judeţul Arad), Csiky Gergely (m.19 noiembrie, 1891), dramaturg de expresie maghiară. Astăzi Csiky Gergely este apreciat ca întemeietor al dramaturgiei moderne maghiare, scriind peste 30 piese pentru Teatrul Naţional Maghiar, prezentate în mai mult de 400 spectacole. Comediile sale reflectă viaţa epocii, remarcându-se prin organizarea şi gradarea acţiunii, expresivitatea dialogurilor. În creaţia literară, Csiky Gergely nu s-a limitat doar la domeniul fascinant al scenei activând cu succes ca prozator, autor de romane şi nuvele, iar ca traducător a transpus în limba maghiară peste 30 tălmăciri, mai ales din limbile clasice.

1918 – Referindu-se la Adunarea Constituantă de la Alba-Iulia  din 1 Decembrie, ziarul Românul relata că la Cuvin (comuna Ghioroc), în timp ce fetele decorau tricolorul cu flori, comandantul stegar Constantin Puticiu, a spus: „precum la sfintele paşti toaca vesteşte învierea lui Hristos, aşa ea vesteşte înviorarea neamului românesc. Sus Române, ridică-ţi fruntea, căci azi eşti liber în ţara ta”.

1918 – Ziarul Adevărul a publicat Rezoluţia Conferinţei delegaţilor români ai Partidului Social-Democrat din Ungaria, prezenţi în Alba-Iulia la Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie. Prin acest act politic, Comitetul a fost îndrumat să reorganizeze partidul (PSD) armonizat cu cel din România. După discuţii furtunoase, preşedintele partidului Sava Damian Ştrengar, printr-o vorbire însufleţită, şi-a exprimat convingerea că această hotărâre, adică ruperea legăturilor cu PSD din Ungaria, va fi spre folosul întregii clase muncitoare române.

1924 – Printr-o Notă informativă, Serviciul special de siguranţă din Arad, comunica Prefectului că numitul Baga Ioan, secretarul grupei metalurgiştilor din sindicatul cu sediul la Căminul Muncitorilor, „comunist înverşunat, a mai fost dovedit că umblă cu broşuri comuniste-teroriste, piese de propagandă subversivă. Se mai atrăgea atenţia că semnatarii reclamaţiei făcută Prefecturii nu reprezentau muncitorimea arădeană ci numai cei grupaţi în organizaţiile muncitoreşti de la cămin-sindicate, care lucrează în strâns contact cu partidul central comunist din Bucureşti, afiliat Internaţionalei a III-a de la Moscova

1941 – Prefectura a recomandat primăriei arădene, să constituie un fond în vederea înfiinţării unui lagăr-azil pentru combaterea cerşetoriei şi vagabondajului. În felul acesta se sugera  renunţarea la practica adăpostirii lor în spitalele oraşului în dauna bolnavilor suferinzi, pentru care nu sunt niciodată locuri suficiente. S-a propus înfiinţarea unor centre de triaj pentru vagabonzii judeţului, la Pâncota şi Somoşcheş.